Raija Halme on työskennellyt Oulun ensikodilla jo 23 vuotta. Koulutukseltaan Raija on lähihoitaja, ja hän työskentelee ensikodin ohjaajana.

Ensikotiin asiakkaita tulee erilaisista syistä, mutta yhteistä heille on se, että he kaipaavat tukea vanhemmuuteen. Ensikodissa vanhemmilla on lupa olla väsynyt ja kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja. ”Täydellisyyttä ei kukaan vaadi eikä sellaista ole olemassakaan,” Raija summaa vanhemmuuden ensiaskelia. Ensikodilla ollaan vanhemman tai vanhempien sekä lapsen apuna ja tukena tunneasioissa sekä myös fyysisellä tasolla.

Raijalla halu auttaa muita ihmisiä on ollut mukana lapsuudesta lähtien, jolloin hän vielä itsekin ollessaan lapsi hoiti naapuruston pienempiä lapsia. Auttamisen halu ajoi Raijan töihin Oulun ensi- ja turvakoti ry:lle. Ensin Raija työskenteli hoitoapulaisena, jolloin tehtävänä oli talon arjen pyörittäminen esimerkiksi ruoanlaiton ja siivouksen parissa. Jo työsuhteen aikana Raija alkoi opiskella sosiaali- ja terveysalaa, ja siirtyi ensikodin ohjaajaksi jo opiskeluaikoina. ”Olin erityisen kiinnostunut naisten kanssa tehtävästä lähisuhdeväkivaltatyöstä ja tein sivussa ensikotityötä. Sitten jotenkin ensikotityö alkoi vetämään enemmän.”

Ensikodin ohjaajan työtehtäviin kuuluu vauvaperheiden, vanhempien ja vauvojen tukeminen, ohjaaminen, mallintaminen ja tiedonanto. Tärkeää on kiintymyssuhteen muodostamisen ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Nämä ovat läsnä arjen kaikessa työssä, joihin kuuluvat perheen arkiset asiat, kuten ruokailu, hygienia ja ulkoilu. Päivärytmin muodostamisen tukeminen nousee hyvin tärkeänä osana arkeen, sillä toimiva päivärytmi auttaa vanhempien jaksamisessa ja luo turvaa lapsille.

”Me olemme tukena myös kaikessa perheen iloissa ja suruissa,” Raija kuvailee. Tunteiden tulkkina oleminen on tärkeää, ja työntekijät ja vanhemmat etsivät ja pohtivat yhdessä keinoja selviytymiseen varsinkin silloin kun vanhemmalla on huono olla. Perhearjen tukemisessa on tärkeää myös se, että vanhemmalle tai vanhemmille muodostuisi hyvä itsetunto itsestään kykenevänä vanhempana. Raijan työssä traumatietoisuus ja vakauttamistyöskentely ovat suuressa osassa. Lähisuhdeväkivaltatyötä Raija teki painottuneena kymmenisen vuotta, ja hän jatkaa tätä edelleen tarvittaessa ensikodin puolella.

Raija nauttii työstään ensikodilla. Parhaaksi puoleksi työssään hän mainitsee sen, että omalla työllä on niin suuri merkitys. Työn tulokset ovat myös hyvin näkyvillä. ”On onni saada tehdä työtä, jonka kokee tärkeäksi ja merkitykselliseksi.” Hänen mukaansa työ on aina palkitsevaa, koska siinä saa olla omalla panoksellaan edistämässä lasten ja vanhempien hyvinvointia ja olla tukemassa äitiä ja isiä vanhemmuudessa. Työssä inspiroi myös se, että omalla työllä on niin kauaskantoiset vaikutukset lapsen ja vanhempien elämässä. ”Voi olla sanoittamassa vanhemmille sitä, mikä merkitys hyvällä kiintymyssuhteella, ihanalla vuorovaikutuksella ja hyvällä turvalla on. Ne on niin tärkeitä asioita.”

Työn haasteet tulevat samasta lähteestä, kuin työn palkitsevuus. Työ on merkityksellistä, ja työssä ollaan suurten asioiden äärellä. Työtä on tehtävä sydämellä, sillä asiakkaat huomaavat herkästi, jos ohjaaja ei ole aidosti mukana. Tämän vuoksi työ ja työssä vaadittava läsnäolo ovat niin intensiivistä, että on osattava pitää huolta myös omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista. ”Pitää ostata elää omaa arkea myös, ja saada voimaa sieltä, vaikka toki työstäkin saa paljon voimaa.” Raijan mukaan sydämellä tehtävässä työssä on molemmat puolet, työ on samalla erittäin palkitsevaa, mutta voi olla kuluttavaa, jos työntekijänä ei osaa vetää rajoja työn ja vapaa-ajan välille.

Tulevaisuuden toiveita pohtiessa Raija ei keskitä ajatuksiaan omaan uraansa. Hän toivoo yhteiskunnallisella tasolla, että lapsiperheet saisivat enemmän tukea ja ymmärrystä, ja kuuluttaa päättäjien vastuuta sekä ennakoivan työn tärkeyttä. Vaikka ensikodin työ on myös lastensuojelutyötä, on ensikodissa tehtävä työ ennakoivaa työtä. ”Toivon, että ihmiset ymmärtäisivät sen, kuinka tärkeää vauvojen ja lasten on saada turvaa juuri elämän ensivaiheessa, sillä ennaltaehkäistään paljon niitä myöhempiä ongelmia.”