Oulun käräjäoikeuden käsittelyssä on vauvan pahoinpitelyä koskeva tapaus. Pahoinpitely ajoittui ensikotijaksolle vuoden 2018 alkuun. Oulun ensikoti ei ole mukana tässä oikeuskäsittelyssä, emmekä ole yhdistyksenä syytettynä mistään. Emme myöskään voi millään tavalla kommentoida tapahtumia.

Vaikka vastuu väkivallasta on aina tekijällä, niin on toki selvää, että tämä on koskettanut koko meidän työyhteisöä erittäin syvästi. Olemme käyneet läpi toimintamme ja miettineet, mitä olisimme voineet tehdä toisin? Jos lähtökohtaisesti olisi tilanne, että vanhemmat aktiivisesti pyrkisivät vahingoittamaan vauvaa, niin ensikoti ei olisi silloin muutenkaan oikea paikka perheelle. Tällaisessa tilanteessa lastensuojelu päättää muista toimista, kuten esim. kiireellisestä sijoituksesta.

Vaikka ensikodilla tarjotaan perheille tiivistä ympärivuorokautista apua ja tukea, eivät perheet ole kuitenkaan 100% valvonnan alla. Ensikodin tukijaksolla vanhemmat ovat itse vastuussa vauvansa hoidosta. Työntekijöiden tehtävänä on tukea ja ohjata vanhempia. Perheiden tuen tarve arvioidaan aina yhdessä perheen ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän kanssa. Perheet tulevat ensikodille pääasiassa lastensuojelun lähettämänä ja vanhemmat ovat itse motivoituneita tai motivoitavissa tukijaksolle.

Olemme huomanneet, että nuorten ja perheiden ongelmat kasaantuvan. Meillä on Oulussakin yhä enemmän erilaista tukea tarvitsevia perheitä. Valtaosalle perheistä pystymme tarjoamaan merkityksellisen ja korvaamattoman avun. Tätä työtä jatkamme.

Timo Peltovuori

toiminnanjohtaja

Oulun ensi- ja turvakoti ry