Oulun ensi- ja turvakoti ry oli mukana Juuri-hankkeessa (2013-2017) yhdessä Oulun Seudun Mäntykoti ry:n kanssa. Juuri-hankkeen tavoitteena oli vanhusten kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn juurruttaminen arjen käytäntöihin sekä väkivaltatyön ja vanhustyön yhdistäminen ja kehittäminen. Hanketta hallinnoi Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry.

Juuri-hankkeessa tunnistettiin tarve ikääntyneiden erityistarpeille sekä väkivalta- että vanhustyössä. Hankkeen päätytyttä katsottiin, että työn täytyy jatkua. Yhteistyössä käynnistettiin Kotiväki-hankkeen hakuprosessi, joka päättyi Kotiväki-hankkeen positiiviseen rahoituspäätökseen. Vaikka rahoitusta yhteistyölle ei saatu, työn jatkumisen varmistuminen ikääntyneiden kaltoinkohtelun parissa ilahdutti meitä kaikkia. Oulun Seudun Mäntykoti ry aloitti Kotiväki-hankkeen yhtenä osa Stean Elämän ote -ohjelmaa. Yhteistyö ikääntyneiden kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan saralla jatkuu mm. ohjausryhmätyöskentelyn muodossa. Oulun ensi- ja turvakoti ry:tä hankkeen ohjausryhmässä edustaa Maria Lappalainen.

Kotiväki-hankeen matka on ylittänyt puolivälin ja katse suuntautuu jo hankkeen loppupuolelle. Ohjausryhmän jäsenet saivat tehtäväkseen kirjoittaa hankkeessa tuotettavaan oppaaseen. Opas käsittelee väkivallasta selviämisen prosessia ikääntyneen näkökulmasta.

Isosiskot-ryhmän kävijöiden käsiäVäkivallasta selviämisen portaat on kuvattu Auli Ojurin Hukasta kukkaan – Naisen tie väkivallasta selviytymiseen -projektin käsikirjassa. Portaat ovat olleet merkittävä osa Kotiväki-hankkeessa tehtävää työtä, ja portaat ovat ohjanneet ikäihmisille suunnattujen ryhmien ja materiaalien sisältöjä ja toteutusta.

”Selviämisen portaat” ovat myös ikääntyneille suunnatun oppaan punainen lanka. Kotiväki-hankkeen oppaan on määrä valmistua vuonna 2021. Se julkaistaan Kotiväki-hankkeen loppuseminaarissa, ja on sen jälkeen saatavilla myös Kotiväki-hankkeen nettisivuilla ja painettuna versiona ikääntyneille suunnatuissa palveluissa. Opas on tarkoitettu sekä ammattilaisille että ikääntyneille itselleen.

Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä työ ikääntyneiden läheisissä suhteissaan väkivaltaa tai uhkaa kokeneiden kanssa jatkuu. Apua on tällä hetkellä saatavilla videovälitteisesti tai puhelimitse.

Juuri-hankkeen aikana aloitettiin Ikääntyneille vertaistukiryhmä “Isosiskot”. Ryhmä toimii Oulun ensi- ja turvakodilla edelleen. Vallitsevan koronatilanteen vuoksi ryhmä on tauolla mutta tarve on kuitenkin selkeä ja tunnistettu. Isosiskot-ryhmä jatkaa yhteiskunnallisen tilanteen sen salliessa. Ryhmä on ollut niin vahva voimavara ikääntyneille itselleen, että he kuvasivat sitä ryhmästä tehdyssä opinnäytetyössä sanoilla: “Siskot ovat pelastusrenkaita”. Ryhmä on suunnattu kriisivaiheen auttamiseen. Kotiväki-hankkeen ryhmätoiminta tukee lähisuhteissaan väkivaltaa kokeneita heidän prosessin muissa vaiheissa.

Lähisuhdeväkivalta on ikääntyneiden keskuudessa edelleen tabu ja siitä voi olla vaikea puhua. Kaikille ihmisille on merkityksellistä löytää vertaisia, jotka ovat samassa tilanteessa itsensä kanssa. Vertaisilta saatu apu on erilaista, kuin viranomaisten tai ammattilaisten tarjoama apu.

Lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokevat ikääntyneet voivat hakeutua yksilötyön pariin. On merkittävää, ettei vaikean asian kanssa jää yksin. Mikäli tunnistaa omassa läheisessä suhteessaan esimerkiksi henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, kannattaa olla rohkeasti yhteydessä.

Usein tiedostaminen on merkittävä askel muutoksen tiellä. Usein ulkopuolinen apu tulee tarpeeseen turvallisuuden pohtimiseen ja turvallisten askeleiden ottamiseen.

Ikääntynyt voi hakeutua Oulun turvakotiin, kun kokee väkivaltaa tai sen uhkaa.

Apua saa myös:

  • Nollalinja p. 080005005
  • Kotiväki- hanke p. 050-439 8017
  • Aino- neuvonta p. 044-703 4973

Ota yhteyttä: Maria Lappalainen 040-8421800

Lue myös:
Ensi- ja turvakotien liitto ry – Enska-lehti: Ikääntyneet rouvat puhuvat väkivallasta