Turvakoti

Keltainen kivitalo Oulun Tuirassa on tullut vuoden 2019 aikana tutuksi 135 lapselle. Lapset voivat tulla turvakotiin huoltajansa kanssa silloin, kun perhe tarvitsee turvallisen paikan, missä olla perhe- ja lähisuhdeväkivallan tai sen uhan vuoksi.

Lasten kanssa tehtävälle työlle ryhdyttiin aktiivisesti raivaamaan tilaa Ensi- ja turvakotien liiton käynnistämän Lapsen aika- hankkeen myötä vuonna 1997. Sitä ennen perheväkivaltaa pidettiin vain aikuisten välisenä ongelmana ja lapset kokemuksineen jäivät työskentelyn ulkopuolelle.
Lapsen aika -hanke toi esiin väkivaltaisessa arjessa elävät lapset, ja heidän tuen tarpeensa.

Hankkeen myötä lasten kanssa tehtävä työ vakiintui osaksi turvakotimme arkea. Tänä päivänä lapsen turvallisuus ja osallisuus varmistetaan kaikessa työssä turvakodilla. 2015 turvakotitoiminta siirtyi THL koordinoimaksi ja THL järjestää koulutuksia lasten kanssa työskentelyyn.

Ilo ja lämpö ovat merkittävää lapsen kohtaamisessa. Ilo lähtee lapsesta.

Turvakodillamme jokaiselle lapselle nimetään oma työntekijä, mutta kaikki työntekijät huomioivat lasta osana turvakodin yhteisöä. Työskentely tapahtuu yhteistyössä vanhemman ja tarvittavien viranomaistahojen, kuten lastensuojelun kanssa. Turvakodissamme lapsen kohtaamiselle pyritään järjestämään turvallinen, rauhallinen ja kiireetön ilmapiiri työskentelyä varten suunnitelluissa tiloissa, lapselle varattuna aikana. Työntekijän kanssa lapsella on mahdollisuus käsitellä kokemuksiaan ja saada ikätasoistaan tietoa. Tapaamisia järjestetään yksilöllisesti, sisarusten kesken ja ryhmässä lapsen omat vahvuudet ja voimavarat huomioiden.

Työmenetelmiin sisältyy kehollisuus, hoivaelementit ja vakauttaminen. Vakiintuneita työmenetelmiämme ovat turvapehmolelun antaminen, turvatyynyliinan piirtäminen, unisiepparin valmistaminen, kortit ja lautapelit, maadoittavat ja rauhoittavat menetelmät kuten muovailu tai hilepurkin askartelu, maalaaminen, piirtäminen, turvapaikan rakentaminen, erilaiset kortit, Turva10- ja muut lomakkeet.

Lapsen kanssa työskentelyn rinnalla tehdään vanhemmuustyötä turvakodilla olevan huoltajan kanssa. Annamme tietoa väkivallasta lapsen näkökulmasta, sekä tuemme lapsen turvallisuuden tunteen uudelleen rakentamista. Vanhempaa tuetaan huolehtimaan turvallisuutta tuovasta normaalista päivärytmistä ruokailuineen ja ulkoiluineen. Lapsen arjen jatkumisen mahdollistaminen turvakodissa olon aikana on tärkeää. Vanhemmuustyö lisää turvallisuutta perheessä ja lapseen kohdistuva väkivallan riski pienenee. Mahdollisuuksien mukaan olemme yhteydessä kotiin jääneeseen vanhempaan.

Jokainen lapsi ansaitsee olla turvassa ja onnellinen. Lapsen on tärkeää saada tietää, että väkivalta on aina väärin, eikä väkivalta ole koskaan lapsen syytä.

Avopalveluyksikkö

Vuodesta 2005 lähtien lapsityön polku laajentui hiljalleen lapsen omaksi asiakkuudeksi myös turvakodin avopalvelussa.
Tänäkin päivänä Lähisuhdeväkivaltatyön yksikössä tavataan lapsia ja nuoria heille suunnatuilla tapaamisilla. Keskiössä ovat lapsen turvallisuus ja perheen turvallinen arki. Lapsen kanssa työskentely rakentuu turvallisuutta ja voimavaroja vahvistavien asioiden ympärille. Työskentely tarjoaa tilan lapselle jäsentää kokemuksiaan.

Työtä tehdään vakauttavalla työotteella ja lapsen tahdissa. Lapsen työskentelyn rinnalla kulkevat vanhemmuustyöskentely ja perheille suunnatut tunnetyöpajat. Yhteistyö vanhempien kanssa luo tärkeän perustan lapsen omalle työskentelylle.

Lapsi, nuori tai aikuinen: Ole rohkeasti yhteydessä, jos turvallisuus läheisissä suhteissa mietityttää!  Työskentely on maksutonta.

Kirjoittajat: Turvakodin ohjaajat Venla & Kati sekä lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö
Lähde: Perheväkivallan varjossa. Raportti lapsikeskeisen työn kehittämisestä. Toimittanut Mikko Oranen. 2001.