Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ylläpitävät päihdeongelmien hoitoon erikoistuneita ensikoteja ja yhdeksää avopalveluyksikköä. Pidä kiinni -ensikotien juuret ovat 1980-luvun lopulta, kun Helsingin ensikodilla alkoi näkymään päihteitä käyttäviä äitejä enemmän, joita ei pystytty auttamaan perinteisen ensikodin eikä päihdepalveluiden keinoin. Erja Halmesmäeltä oli valmistunut myös väitöskirja FAS-aiheesta, joka toi tietämystä ongelmasta lisää. Perustettiin työryhmä, Erja-toimikunta pohtimaan, mitä asialle voisi tehdä. Työryhmän lopputuloksena Helsingin ensikodin alaisuuteen perustettiin Pidä kiinni -ensikoti Helsinkiin Oulunkylään vuonna 1990. Oulunkylän ensikodin toiminnasta saatiin hyviä tuloksia, jonka seurauksena Raha-automaatti-yhdistys myönsi rahoituksen Pidä kiinni -projektiin. Projektin ansiosta Turkuun perustettiin toinen Pidä kiinni -ensikoti vuonna 1998, Ensikoti Pinja.

Ouluun oli jo pitkään suunniteltu yksikköä ja pitkällisen odottelun jälkeen saimme yhdistykseemme syksyllä 2018 seitsemännen Pidä kiinni -ensikodin, Ensikoti Orvokki. Nimestä sai päättää johtaja. Johtajan mielestä Orvokki-nimi sopi yksikölle hienosti, koska Orvokki kukkana on sinnikäs monine väreineen ja kokoineen sekä se viihtyy hyvin erilaisissa kasvuolosuhteissa. Orvokki kuvastaa hyvin yksikössä kuntoutuvia asiakkaita.

Ensikoti Orvokki avattiin Ouluun Haukiputaalle syyskuussa 2018 Lomakoti Onnelan tiloihin. Lomakoti Onnelan ympäristö oli rauhallinen ja maaseutumainen, joki virtasi vieressä. Ensimmäiset asiakkaat tulivat marraskuussa. Pian avaamisen jälkeen joulukuussa kohtasimme ikävän onnettomuuden, kun tiloissa syttyi tulipalo. Jouduimme väistötiloihin Kangastien tiloihin ja sieltä siirryimme seuraavaan väistötilaan Myllytulliin tammikuussa 2019. Myllytullin tilat alkoivat tuntua kotoisilta ja viihdyimme talossa yhä paremmin. Tilat vastasivat tarpeisiimme paremmin ja kaikki tarvittavat palvelut olivat lähellä. Päätimme jäädä Myllytulliin ja saimmekin Aluehallintovirastolta luvan jäädä pysyvästi taloon.

Ensikoti Orvokissa työskentelee yksikön johtajan lisäksi sosiaalityöntekijä, erityistyöntekijä sekä kahdeksan ohjaajaa. Ensikoti Orvokissa on ollut koko olemassaolon ajan asiakkaita yhteensä 51, joista lapsia 21, äitejä 21 ja isiä 9. Raskaana olevia äitejä on ollut muutamia. Pidä kiinni- ensikodeissa yhdistetään kuntoutuksen kokonaisuudeksi äidin ja vauvan varhaisen vuorovaikutussuhteen tukeminen ja hoito sekä erityisesti vauvaperheiden tarpeisiin kehitetty päihdekuntoutus.

Ensikoti Orvokki on osa Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää. Orvokki on viisipaikkainen päihdeongelmiin erikoistunut ympärivuorokautinen kuntoutusyhteisö raskaana oleville tai jo synnyttäneille vauvaperheille. Tavoitteena on, että äiti tulee kuntoutukseen hyvissä ajoin ennen synnytystä. Näin voidaan ennaltaehkäistä sikiövaurioita ja luoda pohjaa hyvän varhaisen vuorovaikutuksen kehittymiselle. Vanhemmat voivat käydä lääkkeellisessä korvaushoidossa kuntoutusjakson aikana.

Päihteitä käyttävän perheen ensikotihoidossa yhdistyvät lastensuojelutyö ja päihdekuntoutus. Vauvan hyvinvointi ja sitä tukeva varhainen vuorovaikutus ovat keskiössä työskentelyn kaikissa vaiheissa. Perheen kuntoutus suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa. Kuntoutus toteutuu sekä yhteisöhoidon periaatteella että yksilötyöskentelynä. Yhteisökuntoutus on päihteettömän arjen harjoittelemista kunnioittavassa ja lämminhenkisessä ilmapiirissä, vertaistukea hyödyntäen. Jokaiselle asiakkaalle nimetään omaohjaaja. Asiakkaat kantavat vastuuta sekä päätöksenteosta että arjen toiminnoista yhdessä työntekijöiden kanssa. Yhteisön arkea rytmittävät myös erilaiset ryhmät. Olennaista on vanhemman kuntoutumisprosessin saattaminen hyvään alkuun ja arkielämän taitojen hallinnan lisääminen niin, että hän selviytyy arjesta vauvan kanssa kotiutumisen jälkeenkin. Kuntoutuksen päättyessä perheiden kanssa laaditaan suunnitelma jatkotuen toteutumisesta heidän kotiutuessaan.

Lisätietoa Orvokista Apua sinulle -osiossa.

Teksti ja kuvat: Ensikoti Orvokista Airi Mäntylä, Marita Väätäinen ja Kristiina Ikäläinen.