”Kaikki oikeastaan tähtää siihen, että lapsella on hyvä olla. Vaikka se tuleekin vanhempien kautta, että meillä on yksilökeskusteluja, luentoja ja pariskunnat käy keskustelemassa, mutta aina siellä on keskiössä se lapsi ja se, että lapsella on parhaat mahdolliset resurssit kasvaa onnelliseksi aikuiseksi.”

Keväällä 2018 Oulun ammattikorkeakouluun tehdyn opinnäytetyön tutkimustulokset osoittavat, että äidit ovat kokeneet saaneensa riittävän ajoissa ja oikeanlaista tukea perheensä arjen hyvinvoinnin edistämiseen, vanhemmuuteen sekä lapsen ja vanhemman varhaiseen vuorovaikutukseen. Päiväryhmä Seraffiinassa annetaan asiakkaille hyvin monenlaista tukea perheiden arkeen. Lisäksi äidit toivat esille, että osallistuminen ryhmätoimintaan on merkittävästi lisännyt heidän lastensa sosiaalisten taitojen kehittymistä. Päiväryhmä Seraffiinan toiminnan on koettu mahdollistavan lasten sosiaalisen verkoston rakentamisen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen oppimisen. Yhteiskuntamme muuttuu kaiken aikaa ja sitä kautta muutokset lasten sosiaalisissa taidoissa, erityisesti arkipäiväisissä tilanteissa hyvät käytöstavat esimerkiksi kiitoksen sanominen ja tervehtiminen ovat haasteita tässä päivässä. Kun lapsi omaa hyvät sosiaaliset taidot, se auttaa toimimista vuorovaikutuksessa eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa.

Äidit ovat kokeneet, että toiminnan keskiössä on lapsi ja kaikki toiminta tähtää lapsen hyvinvointiin. Vanhemmuutta tukemalla lapselle annetaan hyvät lähtökohdat elämään.

 

Anne Tanskanen,sosionomi

Leena Tyvi, sosionomi, LTO