Toiminnanjohtaja Timo Peltovuori on parhaillaan vuosilomalla ja elokuun alusta hän jää eläkkeelle runsaan neljänkymmenen vuoden järjestötyöuran jälkeen. Viimeisin työtehtävä on ollut kymmenen vuoden jakso Oulun ensi- ja turvakodin toiminnanjohtajana.

– Olen saanut työskennellä huippuosaajien kanssa. Ensi- ja turvakotityössä ollaan lähellä ihmistä elämän eri käänteissä. Joskus ne käänteet ovat karheita mutta usein myös aivan upeita oivalluksen hetkiä – tästähän selvitään! Aivan mahtavaa on ollut elää myötä, kun taloon on saatu uutta elämää. Vauvoissa on tulevaisuus. Isien rooli pienten lasten kasvattajina on vahvistunut, mutta paljon tehtävää on vielä. Itse olen onnekas, sillä olen saanut aikoinaan jäädä vanhempainvapaalle muutaman kuukauden ikäisen vauvan kanssa. Runsas puolivuotta koti-isänä oli tärkeä jakso elämässä ja ehkä jotenkin valmisti vauvatyöhönkin.

Nyt uuden elämänvaiheen käynnistyessä suhtaudun elämään suurella uteliaisuudella ja tyytyväisyydellä. Johtamistyö on kuluttavaa ja monesti yksinäistäkin puurtamista. Nyt on aika keskittyä enemmän oman elämän asioihin ja tämä tuntuu tässä vaiheessa hyvältä.

Kokemustieto ammatillisen työn rinnalle

Hyvinvointipalveluiden rakenteet, järjestörahoitus ja palvelujen kysyntä ovat olleet muutoksessa. Siksi myös Oulun ensi- ja turvakoti ry on monien muiden järjestöjen tapaan ollut viime vuodet muutosvaiheessa. Timo Peltovuori kuvaa muutoksia seuraavasti:

– Yhteinen vaikuttaminen ja kansalaistoiminta on vahvistunut yhdistyksessä. Asiakkaat ja työntekijät voivat liittyä jäseneksi yhdistykseemme ja vaikuttaa yhdessä perheiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden parantumiseen. Jäsenmäärämme on nousut. Palveluissamme näkyy entistä enemmän kokemusasiantuntemus ammatillisen osaamisen rinnalla. Samaan aikaan palvelutuotannossa aikaisempaa laajemmin olemme joutuneet kilpailemaan isojen palveluntuottajien kanssa samoilla markkinoilla. Aina ei kilpailutuksissa osteta laatua ja kokemusta, turhan usein rahalla on liian suuri merkitys. Keskusteluyhteys Oulun kaupungin ja syntyneen uuden maakunnallisen hyvinvointialueen kanssa on säilynyt kuitenkin hyvänä. Koen, että yhdistyksemme osaamista arvostetaan.”

Yhteistyöllä parhaat tulokset

Elävässä elämässä sattuu ja tapahtuu. Oulun ensi- ja turvakodin toiminnassa ollaan mukana ihmisten elämän hienoissa hetkissä, mutta myös haastavissa tilanteissa, jotka uhkaavat lasten ja aikuisten turvallisuutta monella tavalla. Toiminnanjohtajan työssä on ollut mahdollisuus päästä osalliseksi ihmisten elämään kuuluvien asioiden järjestelyihin yhteistyössä niin asiakkaiden kuin työyhteisön toimijoiden kanssa. Myös viranomaisyhteistyö on ollut viime vuosina aktiivista, kun palvelujen kehittämisen lisäksi on paneuduttu rakentamishankkeeseen, jossa tavoitteena on saada toiminnalle uudet ajanmukaiset toimitilat.

– Hyvää mieltä olen saanut siitä, kun asiakas on kertonut, että on tullut kuulluksi ja yhdistyksen palvelut ovat auttaneet häntä eteenpäin. Olipa ratkaisu sitten mikä tahansa, aina yritetään lähteä asiakasnäkökulmasta liikkeelle ja asioissa on menty eteenpäin. Mieleen ovat jääneet myös työtovereiden ja hallituksen kanssa vietetyt, yhteiset epävirralliset hetket. Niissä olen huomannut, että rautaiset ammattilaisemme ovat vapaallakin mukavia ihmisiä, joilla on monta omaa tarinaa kerrottavanaan.

Tuoreimpana muistissani on yhdistyksen kesäjuhlapäivä, jossa myös minua muistettiin, kun jäin lomalle ja eläkkeelle. Henkilöstömme ylsi taas kerran hienoihin ja luoviin esityksiin. Meillä on joukossamme ilahduttavan monipuolista osaamista. Erityisen hyvältä tuntui hallituksen taholta tullut yllätys, huomaavainen kutsu yhdistyksen kunniajäseneksi.

Olen saanut tehdä töitä ihmisten kanssa erilaissa järjestöissä. Aikanaan aloitin työurani nuoriso- ja opiskelijaliikkeessä, sittemmin työllistyin sivistys- ja ammattiyhdistysjärjestöihin ja kahdenkymmenen vuoden ajan työskentelin valtakunnallisessa mielenterveys- ja sosiaaliturvan järjestötyössä. Hyvin merkitykselliseltä tuntuu myös viimeisin 10 vuotta Oulun ensi- ja turvakoti ry:n johdossa. Koen oppineeni täällä paljon, niin muista ihmisistä kuin itsestänikin.

Tulevaisuus on toivoa täynnä

– Oulun ensi- ja turvakoti ry on osaavien ja välittävien ihmisten yhdistys. Sen jäsenet ja vapaaehtoiset ovat upeita ihmisiä, jotka eivät pienestä hätkähdä. Hallitukset, joiden alaisuudessa olen saanut työskennellä, tekevät korvaamatonta työtä. Käytännön työtä johtavat pätevät esihenkilöt. Henkilöstömme osaa ja uskaltaa. Seuraajani Pia Kangas on rohkea ja osaava ihminen. Hän on oikea ja vaikuttava valinta juuri tähän kohtaan yhdistyksemme yli 75-vuotista historiaa, kun suuntaamme toimintaamme kohti uutta. Yhdistyksen tulevaisuus on täynnä toivoa ja siitä lämmin kiitos teille kaikille.

Yhdessä eteenpäin!

Timo Peltovuori