Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous järjestetään sunnuntaina 25.4.2021. Kokous järjestetään etäyhteyksin ilmoittautuneille osallistujille. Lain edellyttämänä fyysisenä kokouspaikkana ja teknisenä toteutuspaikkana toimii Ensi- ja turvakotien liitto, Asemamiehenkadulla Helsingissä.

Liittokokouksen esityslistalla on esimerkiksi vuoden 2020 vuosikertomus, toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen ja tulevan toiminnan suuntaviivojen vahvistaminen.

Oulun ensi- ja turvakoti ry:n edustajaksi liittokokoukseen valittiin vuosikokouksessa 31.3.2021 Oulun ensi- ja turvakoti ry:n hallituksen jäsen Kirsti Keskitalo.

Esittely Kirsti Keskitalo

Olen 58-vuotias oululainen. Perheeseeni kuuluu kolme täysi-ikäistä lasta, kaksi lastenlasta ja aviomies, sekä kaksi koiraa. Peruskoulutukseltani olen alun perin sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, minulla on reilun 20 vuoden työhistoria OYS:n psykiatrialta, alkuun osastoilla, sitten nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian poliklinikoilta. Vuodesta 2008 alkaen työskentelin noin viisi vuotta Oulun kaupungilla perheterapeuttina, missä työnkuvanani oli alle 3-vuotiaiden ja raskaana olevien perheiden tuki, perhetyön kehittäminen sekä työnohjaus ja moniammatillinen työ. Vuodesta 2012 alkaen työskentelin Traumaterapiakeskuksen 5-vuotisessa projektissa ”Vakava Traumatisoituminen ja Vanhemmuus”, missä tutkimme ja kehitimme Suomeen soveltuvia hoitomalleja vakavasti traumatisoituneille vanhemmille ja heidän läheisilleen. Vuodesta 2017 vuoteen 2019 työskentelin Traumaterapiakeskuksessa psykoterapeuttina, milloin koulutin paljon traumatisoitumiseen, vanhemmuuteen ja kehollisuuteen liittyen ympäri Suomea. Perhepsykoterapeutiksi valmistuin vuonna 1998, 2000-luvulla opiskelin myös terveydenhuollon työnohjaajaksi ja 2019 valmistuin traumaorientoituneeksi traumapsykoterapeutiksi. Oulun ensi- ja turvakodin hallituksen jäsenenä olen ollut vuodesta 2008 alkaen. Tällä hetkellä olen varapuheenjohtajana yhdistyksessämme. Lisäksi minulla on kokemusta MLL:n yhdistystoiminnasta vuodesta 2000 alkaen. Tällä hetkellä olen MLL Kaakkurin paikallisosaston ja Pohjois-Pohjanmaan piirin hallituksen jäsenenä.

Nykyisin työskentelen omassa yrityksessäni ”Ehyeksi – psykoterapia ja työnohjauspalvelut” psykoterapeuttina. Työnkuvaani on psykoterapiat (pitkät ja lyhyet), työnohjaus, konsultaatiot ja koulutus. Urani varrella olen opiskellut myös useita pitkiä prosessikoulutuksia, esimerkiksi varhaisen vuorovaikutuksen-, dissosiaatiohäiriöiden- ja verkostokonsulttikoulutuksen. Sydäntäni lähellä on erityisesti ennaltaehkäisevä työ ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen. Vapaa-aikanani palaudun ja rentoudun kuoromusiikin sekä koirien kanssa luonnossa liikkumisen parissa. Viikonloput vietämme pääosin mökillämme Kainuussa Oulujärven rannalla.

Mielelläni olen käytettävissä Ensi- ja turvakotien liiton hallituksen jäseneksi.

Oulussa 31.3.2021, Kirsti Keskitalo