Opiskelen sosiaalityötä Helsingin yliopistossa ja lähestyn teitä tekeillä olevan maisterintutkielmani tiimoilta. Tutkielman aiheena on selvittää seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvien henkilöiden kokemuksia lähisuhdeväkivaltatyöstä ja turvakotipalveluista. Väkivaltatyö voi pitää sisällään esimerkiksi yksilökäyntejä, parikeskusteluja, perhetapaamisia tai vertaistukiryhmiä.

Aihetta on tutkittu Suomessa kansainvälisessä vertailussa suhteellisen vähän ja aihe on tärkeä myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta, sillä esimerkiksi Oikeusministeriön selvityksessä vuodelta 2021 todetaan, ettei seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden kokemaa lähisuhde- ja seksuaaliväkivaltaa tunnisteta riittävän hyvin väkivallan uhrien tukipalveluissa ja -rakenteissa.

Etsin tutkielmaani haastateltavaksi yli 18-vuotiaita, seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön kuuluvia henkilöitä, joilla on kokemusta lähisuhdeväkivaltatyöstä tai turvakodista. Haastatteluun olisi hyvä varata noin tunti aikaa ja se toteutetaan yksilöhaastatteluna maalis-/huhtikuun aikana yhteisesti sovitussa paikassa pääkaupunkiseudulla tai Teams-etäyhteydellä. Voit halutessasi vapaasti jättää vastaamatta joihinkin kysymyksiini, keskeyttää haastattelun milloin haluat tai pyytää haastattelun jälkeen poistamaan kohtia, joita et halua jättää aineistoon. Haastattelut ovat luottamuksellisia, aineisto anonymisoidaan eikä henkilöllisyytesi paljastu missään tutkimuksen vaiheessa. Haastattelu tallennetaan ja aineisto säilytetään tutkimuksen ajan ehdottoman luottamuksellisesti. Kerättyä aineistoa käytetään ainoastaan tämän tutkielman toteuttamiseen. Kun tutkielma on arvioitu, haastattelutallenne tuhotaan välittömästi. Äänitettä ei tule kuulemaan kuin tutkielman tekijä, ja kirjoitetuksi tekstiksi purettua aineistoa saattaa lukea myös tutkielmani ohjaaja. Haastattelusta voidaan käyttää tutkielmassa suoria lainauksia havainnollistavana esimerkkinä, mutta ne ovat pseudonymisoituja (mm nimitiedot poistettu), eikä yksittäisiä vastaajia pystytä lainauksista tunnistamaan.

Mikäli olisit kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, ilmoittauduthan sähköpostitse osoitteeseen ira.niemisto(at)helsinki.fi. Mikäli haluat lisätietoa tutkimuksesta ennen haastatteluun ilmoittautumista, ota rohkeasti yhteyttä! Lisätietoja saa tarvittaessa myös ohjaajaltani Matilda Wrede-Jäntiltä (matilda.wrede-jantti(at)helsinki.fi). En valitettavasti voi tarjota palkkiota haastatteluun osallistumisesta, mutta lähetän mielelläni valmiin työni sinulle luettavaksi!

Tutkimustulokseni ja johtopäätökseni ovat käytettävissä myös apuna päätöksentekijöille ja parisuhdeväkivallan osapuolten kanssa toimiville. Tämän vuoksi toivonkin löytäväni mahdollisimman moniäänisen vastaajaryhmän. Kiitos jo etukäteen mahdollisesta mielenkiinnostasi ja osallistumisestasi. Jokainen haastattelu on hyvin merkittävä tutkimukseni kannalta!

Intervjun kan också göras på svenska.

Ystävällisin terveisin, / M.v.h.

Ira Niemistö

ira.niemisto(at)helsinki.fi