Ero muuttaa lapsiperheen elämää. On rakennettava toimivia käytäntöjä tilanteessa, jossa lapsi elää arkea kerrallaan vain yhden vanhemman kanssa. Vanhempien toimiva yhteistyö ja kyky kommunikoida erosta huolimatta asiallisesti toistensa kanssa, helpottaa niin aikuisten kuin lastenkin elämää. Ammatillisesti ohjatussa vertaistukiryhmässä etsitään yhdessä ratkaisuja eron jälkeisen vanhemmuuden haasteisiin.

Ilmoittautuminen 14.3. – 2.5.2023 toteutettavaan Vanhemman neuvo® -ryhmään on alkanut. Jokaiselle ryhmästä kiinnostuneelle varataan aika alkuhaastatteluun, jossa ohjaaja kertoo lisää ryhmän ideasta ja vanhempi voi kertoa omasta elämäntilanteestaan. Keskustelun tarkoituksena on varmistaa, vastaavatko ryhmän tavoitteet vanhemman odotuksia tai hyötyisikö hän enemmän vaikkapa yksilökeskusteluista.

Vanhemman neuvo® -ryhmiä on toteutettu Oulussa vuodesta 2015 alkaen ja kokemukset ovat olleet hyviä. Ryhmässä käsiteltävät teemat, kuten eron tuomat muutokset lapsen ja aikuisen arjessa, lapsen tunteet ja tarpeet sekä vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot ovat aina ajankohtaisia. Osallistujat ovat palautteissa korostaneet vertaistuen merkitystä ja yhteisien keskustelujen pohjalta saamiaan oivalluksia ja konkreettisiakin neuvoja.

”Erilaisia eroja, samanlaisia tunteita.”

”Ryhmään voi tulla niillä fiiliksillä, jotka kulloinkin on. Hyvä ja turvallinen tunnelma, täällä aina helpottaa.”

”Kaikki keskustelut ja pohdinnat olivat merkittäviä. Vuorovaikutukseen liittyvät pohdinnat laittoivat miettimään omaa kommunikointia.”

Ryhmään otetaan enintään 8 vanhempaa. Eronneet puolisot eivät voi osallistua yhtä aikaa, mutta uusi ryhmä on tarkoitus järjestää jo syksyllä 2023.

Vanhemman neuvo® – ryhmään voi ilmoittautua https://link.webropol.com/s/VN

Lisätiedot ja ilmoittautumiset voi hoitaa myös sähköpostitse sirpa.huotari@oetk.fi tai puhelimitse 040 1591170.

Ryhmän esite