21.11.2017 Vietetään Juuri- hankkeen 2013-2017 toiminnan päättymistä Kiitos!- kahvien merkeissä henkilökunnan, yhdistysten väen ja hankkeeseen vapaaehtoispanoksensa antaneiden kanssa.

Juuri- hanke 2013-2017 on Oulun ensi- ja turvakoti ry:n, Oulun Seudun Mäntykoti ry:n ja Turvallisen vanhuuden puolesta- Suvanto ry:n yhteistyö hanke, joka saa rahoituksensa Stea: lta. Hanke on tehnyt töitä vanhusten kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn juurruttamiseksi arjen käytöntöihin. Käytännössä tämä on tarkoittanut perinteisen vanhustyön ja väkivaltatyön osaamisen yhdistämistä, tutkailemista ja uuden yhteisen osaamisen kehittämistyötä.

Hankkeen aikana on tehty asiakastyötä, valmennettu ja tuotettu materiaalia sekä ammattilaisille että ikääntyneille. Lisäksi on kohdattu useita eri sosiaali– ja terveydenhuollon ammattilaisia paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Monialaisen yhteistyön tuloksena on voitu kerätä kokemusta ja tietoa ikääntyneiden kohtaamasta kaltoinkohtelusta ja lähisuhdeväkivallasta sekä osaamisen juurtumisesta eri toimintaympäristöjen toimintatapoihin. Hankkeen toimintaa Oulussa on yhdistysten tukena ollut kehittämässä Juuri- hankkeen alueellinen ohjausryhmä, joka on koottu laajasta joukosta alueellisia vanhus- ja väkivaltatyön toimijoita.

Lisätietoa hankkeesta ja tilaisuudesta:

Maria Lappalainen 040- 842 1800

Riitta Vesala 050-439 8017