Oulun ensi- ja turvakoti ry:n laitosyksiköt sekä tapaamispaikka etsivät kesäsijaisia ohjaajan tehtäviin.

Oulun ensi- ja turvakoti ry on voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö. Järjestömme asiantuntijuus rakentuu vauvatyön, väkivaltatyön sekä eroauttamis- ja tapaamispaikkatyön vahvaan ammatilliseen osaamiseen. Autamme vuosittain yli 1000 perhettä.

Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Palvelua tarjotaan lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille henkilöille ja perheille. Ensikoti tarjoaa vauvaperheille intensiivistä ja ympärivuorokautista tukea vanhemmuuteen ja vauvan hoitoon. Ensikoti Orvokki on osa valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää. Ensikoti Orvokki tarjoaa ympärivuorokautista kuntoutusta raskaana oleville päihteitä käyttäville naisille ja vauvaperheille. Tapaamispaikalla tarjotaan tuettuja ja valvottuja tapaamisia sekä tuettuja vaihtoja lapselle ja hänen vanhemmalleen.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto. Myös loppuvaiheen opiskelijat huomioidaan haussa. Edellytämme hakijoilta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävään valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Oulun ensi- ja turvakoti ry käyttää tehtävissä koeaikaa.

Oulun ensi- ja turvakoti ry noudattaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja ohjaajan palkkaluokka on G24.

Tarkemmat kuvaukset eri yksiköiden työstä sekä eri yksiköiden johtajien yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.oetk.fi

Hakemukset tehtävään: harjoittelu@oetk.fi, laita otsikkokenttään sana kesätyöhakemus. Mainitse myös hakemuksessa, mikäli haet kesätöihin pelkästään johonkin tiettyyn yksikköön. Haku päättyy 19.02.2024 klo 08:00.

Haastattelut tehtäviin järjestetään 26.2.2024 kello 13–16 välisenä aikana. Haastatteluun kutsuttaviin ollaan erikseen yhteydessä tarkemman ajan sopimiseksi.

Työpaikkailmoitus (TE-palvelut)