Oulun ensi- ja turvakoti ry:llä on haettavana kaksi määräaikaista SOSIAALITYÖNTEKIJÄN toimea. Tehtävien sijoituspaikkana ovat turvakoti ja Pidä kiinni® -ensikoti, Ensikoti Orvokki.

Oulun ensi- ja turvakoti ry on voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö. Järjestömme asiantuntijuus rakentuu vauvatyön, väkivaltatyön sekä eroauttamis- ja tapaamispaikkatyön vahvaan ammatilliseen osaamiseen. Autamme vuosittain yli 1000 perhettä.

Turvakodin sijaisuus on ajalla 3.11.2021 – 15.9.2022. Turvakodit tarjoavat välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Palvelua tarjotaan lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille henkilöille ja perheille. Ensikoti Orvokissa sijaisuus on ajalle 1.11.2021 – 3.6.2022. Asiakkaina ovat päihdeongelmaiset raskaana olevat ja vauvaperheet. Molemmissa yksiköissä sosiaalityöntekijöiden tehtäviin kuuluvat asiakasprosesseista ja niiden laadusta vastaaminen, yksilötyö asiakkaiden kanssa, ryhmien ohjaaminen sekä verkostoyhteistyö. Sosiaalityöntekijät osallistuvat tarvittaessa asiantuntijana erilaisiin työryhmiin ja heillä tulee olla valmius esitellä yksikön toimintaa sekä kouluttaa yhteistyötahoja. He toimivat myös tarvittaessa yksikön johtajan sijaisena.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 § 3 ja § 7 mukainen pätevyys. Edellytämme hakijoilta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Arvostamme moniammatillista työotetta laajassa palveluverkostossa ja myönteistä asennetta työn kehittämiseen. Kokemus sosiaalityöstä ja lastensuojelusta sekä esimiestehtävistä katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävään valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Oulun ensi- ja turvakoti ry käyttää tehtävissä koeaikaa.

Tarjoamme työn tueksi hyvän työyhteisön, tiiviin yhteistyön lähiesihenkilön kanssa, säännöllisen työnohjauksen ja konsultaation sekä mahdollisuuden osallistua monipuolisesti työtä tukeviin koulutuksiin. Oulun ensi- ja turvakoti ry tarjoaa kattavan työterveyshuollon ja henkilöstöetuna on mm. liikuntasetelit.

Lisätietoja ja hakemukset turvakodin tehtävään: katja.rounioja@oetk.fi. Turvakodin tehtävään järjestetään haastattelut 27.9.21 ja 28.9.21.

Lisätietoja ja hakemukset Pidä kiinni® -ensikoti, Ensikoti Orvokin tehtävään: airi.mantyla@oetk.fi. Haastattelut järjestetään 24.9.2021.