Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö hakee määräaikaiseen työsuhteeseen seksuaaliterapeuttia seksuaaliväkivaltatyön asiantuntijan tehtävään 31.12.2022 saakka. Työtehtävä on kokoaikainen ja jakautuu Seritatyöhön ja Tietoiseksi-hankkeelle. Määräaikaisuus perustuu molempien työmuotojen rahoituksen määräaikaisuuteen.

Oulun ensi- ja turvakoti ry on voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö. Järjestömme asiantuntijuus rakentuu vauvatyön, väkivaltatyön sekä eroauttamis- ja tapaamispaikkatyön vahvaan ammatilliseen osaamiseen. Autamme vuosittain yli 1000 perhettä.

Seritatyö tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua kysymyksissä, jotka koskevat seksuaalisuuteen liittyviä rajoja. Työ on ensisijaisesti yksilötyötä ja ryhmämuotoista tukea seksuaalirikoksen tehneille ja henkilöille, jotka ovat huolissaan omasta seksuaalisesta käyttäytymisestään sekä heidän läheisilleen.  Pohjois-Suomen seksuaalineuvontakeskus Tietoiseksi tarjoaa matalan kynnyksen seksuaalineuvontaa, seksuaaliterveysmentorityötä maahanmuuttajayhteisöissä sekä tukea seksuaaliväkivallan uhreille. Molemmat työmuodot toteutetaan yhteistyössä Vuolle Setlementin kanssa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää seksuaaliterapeutin pätevyyttä. Edellytämme hakijoilta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Tehtävä sisältää myös ammattilaisten kouluttamista. Kiinnostus monikulttuurista työtä kohtaan katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävään valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Oulun ensi- ja turvakoti ry käyttää tehtävissä koeaikaa.

Tarjoamme työn tueksi säännöllisen työnohjauksen sekä mahdollisuuden osallistua yhdistyksen järjestämiin traumakoulutuksiin. Oulun ensi- ja turvakoti ry tarjoaa kattavan työterveyshuollon sekä henkilöstöetuna mm. vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ja Smartum edun.

Lisätietoja ja hakemukset tehtävään 28.2.2022 mennessä: tuire.tikkanen@oetk.fi Paikka täytetään sopivan henkilön löytyessä.