Oulun ensi- ja turvakoti ry:llä on haettavana toistaiseksi voimassa oleva ohjaajan toimi, yötyö.

Oulun ensi- ja turvakoti ry on voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö. Järjestömme asiantuntijuus rakentuu vauvatyön, väkivaltatyön sekä eroauttamis- ja tapaamispaikkatyön vahvaan ammatilliseen osaamiseen. Autamme vuosittain yli 1000 perhettä.

Ohjaajan toimi sijoittuu yötyöhön ja työn suorittamispaikkana on ensi- ja turvakoti. Ohjaaja vastaa yöaikaan turvakodin päivystyksestä sekä tarvittavasta ohjaustyöstä ensikodilla ja turvakodilla. Tehtävä on lähtökohtaisesti kokoaikainen, mutta osa-aikaisesta työajasta on mahdollista neuvotella.

Turvakodit tarjoavat välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Palvelua tarjotaan lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille henkilöille ja perheille. Ensikoti tarjoaa ympärivuorokautista tukea, neuvontaa ja ohjausta vauvaperheille.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto. Edellytämme hakijoilta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Kokemus vauva- ja väkivaltatyön osaamisesta katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävään valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Oulun ensi- ja turvakoti ry käyttää tehtävissä koeaikaa.

Tarjoamme työn tueksi säännöllisen työnohjauksen sekä mahdollisuuden osallistua monipuolisesti työtä tukeviin koulutuksiin. Oulun ensi- ja turvakoti ry tarjoaa kattavan työterveyshuollon sekä henkilöstöetuna mm. vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ja Smartum edun.

Lisätietoja ja hakemukset tehtävään: hanne.puurunen@oetk.fi Haastattelut tehtävään järjestetään 29.9 ja 30.9.2021.