Lokakuussa avattava uusi Ensikoti Orvokki on erikoistunut vakavasti päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden kuntoutukseen. Viisipaikkainen ensikoti auttaa ympärivuorokautisesti. Tarve uudelle yksikölle on suuri, sillä ensimmäiset perheet muuttavat kodinomaiseen yhteisöön jo ensimmäisten viikkojen aikana.

Haukiputaalle aukeava Ensikoti Orvokki on osa valtakunnallista Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää, joka yhdistää päihdekuntoutuksen ja vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemisen. Ensikotiin perhe voi tulla odotusaikana tai vauvan syntymän jälkeen.

– Uusi yksikkö tulee todella tarpeeseen. Paikkoja on kysytty ja keväästä lähtien, kun tieto uuden yksikön avaamisesta alkoi alueella kiiriä, iloitsee toiminnanjohtaja Timo Peltovuori Oulun ensi- ja turvakoti ry:stä.

– Alkoholin ja huumeiden käyttö on Oulun alueella lisääntynyt ja ongelmat ovat näkyneet niin meidän kuin muidenkin järjestöjen toiminnassa, Peltovuori toteaa.

Esimerkiksi perheitä, joilla on monia ongelmia, on ensikodilla vanhemmuuden arvioinnissa vuosittain noin 20. Nuorten erilainen oireilu vaikuttaa lisääntyvän ja keskittyvän joillekin ryhmille.

Vakavasti päihdeongelmaiset perheet tarvitsevat tiivistä tukea. Raskaus- ja vauva-aika on erityinen mahdollisuus jättää päihteet, mutta avun täytyy olla tiivistä ja riittävän pitkäkestoista. Pidä kiinni -hoitojärjestelmän perusajatus on, että äitiyttä ja vanhemmuutta tuetaan ja vahvistetaan yhtä aikaa päihdekuntoutuksen kanssa. Kuntoutuksessa ei riitä, että pääsee irti päihteistä vaan samalla opetellaan olemaan vauvan lähellä, mikä on välttämätöntä vauvan terveen kehityksen kannalta. Raskausaika ja varhaislapsuus ovat merkittäviä lapsen terveen kehityksen kannalta. Jos äiti käyttää odotusaikana runsaasti päihteitä, vauvan kehitys vaarantuu.

– Ensikodissa harjoitellaan tavallista arkea vauvan kanssa yhdessä toisten samassa tilanteessa olevien perheiden kanssa. Ensikoti Orvokki tulee auttamaan noin 10 vauvaperhettä vuodessa, Timo Peltovuori kertoo.

Valtakunnallinen hoitojärjestelmä auttaa perheitä vaikuttavasti

Päihdekuntoutus yhdistettynä vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen tukemiseen on ainutlaatuinen suomalainen innovaatio. Pidä kiinni® – hoitojärjestelmä on auttanut 20 vuoden aikana 3000 vauvaa. Pidä kiinni -hoito kuntouttaa vakavasti päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Joka vuosi hoidossa on noin 250 perhettä. Ilman apua vauvojen terveys ja kehitys olisi vakavassa vaarassa.

Vakavasti päihdeongelmaisten odottavien äitien ja vauvaperheiden ympärivuorokautinen kuntoutus on pääosin Ensi- ja turvakotien liiton vastuulla ja hoitopaikkoja on kuluvan vuoden aikana seitsemässä yhdistyksessä yhteensä 37.

Valtakunnallisen järjestelmän piirissä autettiin viime vuoden aikana 72 äitiä, 69 lasta ja 22 isää. Pidä kiinni -avopalveluissa apua sai 118 äitiä, 50 isää ja 108 lasta. Lisäksi avopalveluyksiköiden etsivän ja matalan kynnyksen palveluiden kautta on autettu yli kolmesataa (342) perhettä erilaisissa elämäntilanteissa. Toteutunutta toiminta on ollut mm. perheryhmät, odottavien äitien ryhmät tai asiakas on ollut itse yhteydessä ammattilaiseen kysyen neuvoa tilanteeseensa.