Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ylläpitämä Oulun turvakoti kasvattaa perhepaikkojaan kahdella. Perhepaikkojen lisäys tarkoittaa muutoksia toimintaan niin, että turvakodissa on jatkossa kaksi kuusipaikkaista osastoa. Perhepaikkojen lisäyksen myötä myös ohjaajaresurssia vahvistetaan. Tämän vuoksi turvakodilla on haettavana toistaiseksi voimassa oleva ohjaajan toimi. Toimi on kokoaikainen ja alkaa 1.3.2023 tai sopimuksen mukaan.

Oulun ensi- ja turvakoti ry on voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö. Järjestömme asiantuntijuus rakentuu vauvatyön, väkivaltatyön sekä eroauttamis- ja tapaamispaikkatyön vahvaan ammatilliseen osaamiseen. Autamme vuosittain yli 1000 perhettä.

Turvakodit tarjoavat välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Palvelua tarjotaan lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille henkilöille ja perheille. Ohjaajat vastaavat turvakodin päivystyksestä, yksilötyöskentelystä asiakkaiden kanssa sekä tarvittavasta ohjaustyöstä. Työ on kaksivuorotyötä.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) sosiaali- tai terveydenhuollon korkeakoulututkinto. Edellytämme hakijoilta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja päätöksentekoon. Kokemus väkivaltatyön osaamisesta katsotaan eduksi.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa. Tehtävään valitun tulee esittää nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3 §:n mukainen rikosrekisteriote ennen tehtävän vastaanottamista. Oulun ensi- ja turvakoti ry käyttää tehtävissä koeaikaa.

Tarjoamme työn tueksi hyvän työyhteisön, säännöllisen työnohjauksen ja konsultaation sekä mahdollisuuden osallistua monipuolisesti työtä tukeviin koulutuksiin. Oulun ensi- ja turvakoti ry tarjoaa kattavan työterveyshuollon ja henkilöstöetuna on muun muassa liikuntasetelit. Oulun ensi- ja turvakoti ry noudattaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta ja ohjaajan palkkaluokka on G23.

Haastattelut tehtävään järjestetään 1.2.2023.

Lisätietoja ja hakemukset tehtävään: katja.rounioja@oetk.fi

Työpaikkailmoitus (TE-palvelut)