Vanhemman neuvo® – ryhmiä on järjestetty Oulussa vuodesta 2014 alkaen. Ryhmämalli on kestänyt hyvin aikaa. Valitut teemat puhuttelevat jokaista eronnutta vanhempaa. Vuodesta toiseen palautteissa korostetaan vertaistuen merkitystä sekä yhteisten keskustelujen pohjalta saatuja oivalluksia ja konkreettisia neuvoja.

Vanhemman neuvo®- ryhmä on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä, jossa etsitään ratkaisuja eron jälkeisen vanhemmuuden haasteisiin. Ero muuttaa kaikkien perheenjäsenten elämää. On rakennettava toimivia käytäntöjä tilanteessa, jossa lapsi elää arkea kerrallaan vain yhden vanhemman kanssa. Vanhempien toimiva yhteistyö ja kyky kommunikoida asiallisesti toistensa kanssa helpottaa niin aikuisten kuin lastenkin elämää. Sujuva yhteistyövanhemmuus lisää kaikkien hyvinvointia ja antaa lapsille mahdollisuuden elää oman ikätason mukaista elämää.

 

Tästä eteenpäin sulla on vaan yksi vanhempi kerrallaan.
Kuva: Nuorten kesätyöpaja 2023

Neuvoja ja keskusteluja

Nimestä huolimatta ohjaajat eivät jaa valmiita ohjeita vanhemmille, vaan arkeen istuvat neuvot syntyvät yhteisissä keskusteluissa. Jokaiselle kerralle on varattu aikaa pienryhmäkeskusteluille, joissa ohjaajat eivät ole mukana. Kahdeksan kokoontumisen välissä ryhmäläisille annetaan kotitehtäviä, jotka johdattelevat seuraavan aiheeseen. Prosessi alkaa eron tuomista muutoksista ja loppupuolella pohditaan mahdollisten uusien suhteiden vaikutusta lasten elämään.

Ennen ryhmän alkua ohjaaja ja ryhmään hakeutuva vanhempi sopivat alkukeskustelun. Ajan varaaminen ei vielä sido osallistumaan ryhmään, vaan sen tarkoituksena on yhdessä arvioida, vastaavatko ryhmän tavoitteet vanhemman toiveita ja tarpeita. Ryhmä on antoisin silloin, kun vanhempi näkee yhteistyön mahdolliseksi toisen vanhemman kanssa ja on valmis tarkastelemaan myös omia vuorovaikutustaitojaan. Mikäli eroon liittyy suuria ristiriitoja tai väkivaltaa, mietitään vaihtoehdoksi jotain toisentyyppistä ryhmää tai yksilötyöskentelyä.

”Kaikki keskustelut ja pohdinnat oli taas merkittäviä. Vuorovaikutukseen liittyvät pohdinnat laittaa miettimään omaa kommunikointia.”

Ryhmiä kahdesti vuodessa

Eronneet vanhemmat eivät voi osallistua samaan ryhmään. Usein vanhemmat ovatkin omassa eroprosessissaan niin eri vaiheissa, että kiinnostus Vanhemman neuvo® -ryhmää kohtaan herää eri aikaan. Oulussa ryhmiä pyritään järjestämään kaksi kertaa vuodessa, jolloin vanhemmat voivat ilmoittautua eri ryhmiin. Vanhemmilla on mahdollista hakeutua myös valtakunnallisiin etänä toteutettaviin ryhmiin tai varata yksilöaikoja Ero lapsiperheessä -työstä.

Vanhemman neuvo®- ryhmä on järjestetty kaksi kertaa yhteistyössä Oulun Seudun Omaishoitajan ry:n kanssa erityislasten eronneille vanhemmille. Kenties juuri nuo ryhmät ovat olleet alusta saakka tavallista tiiviimpiä, kun eron lisäksi vertaistukea on saanut erityiseen vanhemmuuteen. Erityisen paljon oli mukana myös iloa ja naurua!

”Ryhmään voi tulla just niillä fiiliksillä, jotka kulloinkin on. Tasapainoilua on tunteiden välillä. Meillä on yhteinen huumorintaju, on ihana saada nauraa.”

 

Jokaisella miinuksella on plussansa.
Kuva: Nuorten kesätyöpaja 2023

Kevään 2024 ryhmä Oulussa

Maanantaisin 5.2. – 8.4.  klo 16.30 – 18.45.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan jatkuvan haun periaatteella osoitteessa https://webropol.com/s/vn

Ohjaajaksi?

Ensi- ja turvakotien liitto kouluttaa uusia ohjaajia. Vanhemman neuvo®- menetelmäkoulutus sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille järjestetään Teamsilla keväällä 2024. Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on, että hakijalla on jokin näistä koulutuksista ja kokemusta ryhmän ohjaamisesta, eroperheiden kanssa työskentelystä ja vanhemmuuden tukemisesta. Hakemukset tulee lähettää 22.1.2024 mennessä osoitteeseen niina.neuvonen@etkl.fi

Vanhemman neuvo® -menetelmäkoulutus kevät 2024 – Ensi- ja turvakotien liitto (ensijaturvakotienliitto.fi)