7.2.2024 klo (tarkentuu) Teams

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, joilla on kokemusta ryhmän ohjaamisesta, eroperheiden kanssa työskentelystä ja vanhemmuuden tukemisesta.

Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on, että hakijalla on jokin näistä koulutuksista ja kokemusta ryhmän ohjaamisesta.

Koulutuksen tavoite

Menetelmäkoulutus antaa välineet ohjata Vanhemman neuvo-vertaistukiryhmiä. Koulutuksessa perehdytään vertaisryhmän ohjaamiseen ja tutustutaan Vanhemman neuvo -ryhmän työskentelytapoihin ja ryhmässä käsiteltäviin teemoihin.

Mikä on Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmä?

Vanhemman neuvo® -vertaistukiryhmä on ammatillisesti ohjattu ryhmä eropäätöksen tehneille ja eronneille vanhemmille. Ryhmä kokoontuu 8 kertaa ja tukee vanhempia uuden elämänvaiheen jäsentämisessä ja yhteisen eron jälkeisen vanhemmuuden rakentamisessa. Ryhmän avulla autetaan vanhempia näkemään lapsen tarpeet erossa ja löytämään käytännön toimintatapoja lapsen tilanteen helpottamiseksi.

Koulutusryhmän koko:

8–12 henkilöä. Koulutuksen materiaalimaksu on 50 euroa / osallistuja.

Koulutuspaikka:

Etäyhteydellä Microsoft Teams -koulutuksena.

Aikataulu:

Koulutus järjestetään seuraavan kerran keväällä 2024:

Starttipäivä suoritettavissa ajalla 25.1.-6.2.2024

Koulutuksen teemoihin johdatteleva startti suoritetaan itsenäisesti Etkl-akatemiassa (verkkokoulutusalustalla) ennen etäopiskelupäiviä. Suorituksen kesto noin 4 tuntia.

I Etäopiskelupäivä 7.2. klo 9-15 / Teams.

II Etäopiskelupäivä 6.3. klo 9-15 / Teams.

III Etäopiskelupäivä 10.4. klo 9-15 / Teams.

Koulutukseen hakeminen:

Kirjoita vapaamuotoinen esittely itsestäsi, jonka olet jäsentänyt seuraavien kolmen kohdan mukaisesti:

1. Kerro lyhyesti tämän hetkisestä työstäsi ja ammatillisesta koulutuksestasi.
– Millaisia kokemuksia sinulla on eroperheiden kanssa työskentelystä?
– Millaisia kokemuksia sinulla on vanhemmuuden tukemisesta?
– Millaisia kokemuksia sinulla on ryhmien ohjaamisesta?

2. Menetelmäkoulutukseen sisältyy Vanhemman neuvo -vertaistukiryhmän ohjaaminen
koulutuksen aikana.

– Miten olet ajatellut toteuttaa Vanhemman neuvo -ryhmän koulutuksen aikana?
– Onko työorganisaatiossasi mahdollista toteuttaa ryhmä? Oletko keskustellut asiasta esimiehesi kanssa?

 

3. Mikä motivoi sinua osallistumaan koulutukseen?

Hakemukset tulee lähettää 22.1.2024 mennessä osoitteeseen niina.neuvonen@etkl.fi.

Lisätietoja

Ero lapsiperheessä tiimi, niina.neuvonen@etkl.fi, 050 448 9949