Kesäkuun kahdella ensimmäisellä viikolla järjestettiin kesätyöpajat vanhempien eron kokeneille nuorille. Työpajamallin ovat kehittäneet Yhden Vanhemman Perheiden Liiton VeNyvä-hanke ja Kasvatus- ja perheneuvonta ry.

Oulun ensi-ja turvakoti ry:n Ero lapsiperheesä- työ oli mukana toteutuksessa jo kolmatta kertaa, nyt pilotoimassa työpajan toteuttamista verkossa. Oulussa vastaavat työpajat on järjestetty kesällä 2018 ja 2019 yhdessä YVPL:n aluekoordinaattorin kanssa.

Kesäkuun alussa toteutuneessa verkkotyöpajassa oli joka päivä viisi nuorta, kaikki eri paikkakunnilta. Oulun ensi- ja turvakodilta ohjaajana oli Ero lapsiperheessä -työn Sirpa Huotari, Yhden Vanhemman Perheiden Liitolta Laura Nousiainen, ja Kasper RY:stä Hanna Ristimäki.

Nuorille lähetettiin etukäteen materiaalipaketti, joka sisälsi mm. askartelutarvikkeita, pallon, spaghettia ja vaahtokarkkeja, foliorullan, välipaloja ja päättäjäispäivän herkkuja, sekä Välikädessä-kirjan. Oma jännitysmomemttinsa etätyöpajassa oli, saapuvatko materiaalit osallistujille ajoissa ja pysyvätkö tuotteet ehjinä matkalla. Yksi paketti jäi matkalle, ja osa suklaamunista rikkoontui matkan myllerryksessä. Onneksi lähellä asunut ohjaaja pystyi toimittamaan nuorille korvaavat tarvikkeet!

Ensimmäisen päivän ohjelmana oli tutustua toisimme, tarvittaviin ohjelmiin ja työpajan tarkoitukseen. Työpajan tavoitteena on kehittää uusia menetelmiä, joiden avulla lapset ja nuoret voivat käsitellä vanhempien eroa. Ensimmäisen päivän tutustumisleikissä avasimme suklaamunat ja jokainen sai kertoa, mitä yhteistä itsellä ja esiin tulleella yllätyksellä on. Juttelimme erokokemuksista ja asioista, jotka nuoria itseään ovat auttaneet.

Nuoret tuottivat demoversion pelistä, jossa kuljetaan kahden kodin välillä, sekä muissa nuorten elinympäristöön kuuluvissa paikoissa. Peliin sisällytettiin viikon aikana syntyneet sarjakuva, eri tunnelmiin sopivat soittolistat, sekä suosituksia kuunneltavista podcasteista.

Verkkotyöpajan pitäminen sujui hyvin! Käyttämämme alustat (Zoom ja Flinga) toimivat yllättävän hyvin ja ryhmäläiset ottivat ne sujuvasti käyttöön. Aikaa ei mennyt tekniikan kanssa säätämiseen vaan päästiin vaivattomasti tehtäviin ja teemoihin. Luovuudella, hyvällä mielikuvituksella ja etukäteissuunnittelulla suurin osa liveryhmien tehtävistä onnistuu soveltaen verkossa. Alustat jopa mahdollistivat sellaista työskentelyä, joka ei livetyöpajassa ole mahdollista tai on vaikeammin toteutettavissa! Flinga-sovelluksessa syntyi helposti tekstiä, kun jokainen pystyi sanomaan oman asiansa ilman puheenvuoron odottamista. Joissain kirjoitustehtävissä oli mahdollisuus toimia anonyymisti, joka saattoi lisätä vapaata ilmaisua. Osalle osallistuminen saattaa olla myös helpompaa, kun voi kirjoittaa ääneen puhumisen sijaan.

Työpaja oli menestyksekäs ja toivon mukaan verkkotyöpajat saavat jatkoa myös tulevaisuudessa. Etukäteen pohdin, kiinnostaako nuoria tulla etätyöpajaan kun koulukin on keväällä ollut tietokoneen äärellä olemista. Innokkaita löytyi kahden työpajan verran. Poikkeusolojen jälkeenkin kannattaa pohtia verkkotyöpajan järjestämistä ja markkinoida tätä erityisesti pikkukuntiin ja syrjäseuduille, jossa vertaistukitoimintaa on oletettavasti vähemmän kuin kaupungeissa. Ryhmähenki, yhdessä tekeminen muodostui samalla tavoin kuin liveryhmissä. ”Mulla tulee ikävä tätä ryhmää”, totesivat nuoret päätöspäivänä.

Alkupaketti
Verkkotyöpajan päättäjäiset. Poppareita ja juhlatunnelmaa.