Vietämme tänään 25.11. jälleen vuosittaista YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Oulun ensi- ja turvakoti ry on mukana Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion järjestämässä Valoa, ei väkivaltaa -kampanjassa, jonka keskiössä ovat naisten ihmisoikeudet, ruumiillinen koskemattomuus ja oikeus väkivallattomaan elämään. Kampanja kokoaakin yhteen lukuisia eri järjestöjä tärkeän asian äärelle joka syksy. Tänä vuonna aihe on esillä sosiaalisen median kanavissa, koska poikkeuksellisen yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi jalkautuminen ei ole mahdollista. Tämän vuoden teemana on naisiin kohdistuva vihapuhe, joka on yhä valitettavan yleistä. (www.vakivaltaobservatorio.fi).

Tiesitkö esimerkiksi, että lähes kaikki tytöt kohtaavat häirintää somessa? Entä pohditko, miten vihapuhe liittyy sukupuoleen? Plan International Suomen teettämä tuore raportti (2020) avaa tämän aiheen ajankohtaisuutta ja sukupuolisidonnaisuutta: ”Tytöt kokevat häirintää vain siksi, että he ovat tyttöjä ja verkossa. Se ei liity mitenkään heidän julkaisemaansa sisältöön ja on läsnä kaikissa tyttöjen sosiaalisen median käyttökokemuksissa. Häirintää on enemmän ja sen luonne muuttuu, jos tytöt kuuluvat vähemmistöön seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, vammaisuuden tai etnisyytensä vuoksi.”

Vihapuhe kaikissa muodoissaan on ihmisoikeusloukkaus, jonka tarkoituksena on lietsoa vihaa yksilöä tai ihmisryhmää kohtaan. Kuka tahansa voi kohdata vihapuhetta eri ympäristöissä, mutta sukupuolella on usein vaikutusta sen ilmenemismuotoon. Tyttöihin, naisiin ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan vihapuheen juuret ovat usein sukupuolten välisissä valtasuhteissa, kuten THL:n Tasa-arvotiedon keskuksen lyhytjulkaisusta käy ilmi. (#Emmevaikene- Mitä on vihapuhe ja miten se liittyy sukupuoleen?). Euroopan unionin perusoikeusviraston tutkimuksesta (2017) selviää myös, että erityisesti maahanmuuttajat ja etniset vähemmistöt joutuvat kokemaan syrjintää laajassa mittakaavassa elämän eri osa-alueilla.

Kaikenlaiseen vihapuheeseen on tärkeää puuttua, eikä sitä tarvitse sietää. Vihapuhe ei ainoastaan ole ihmisoikeusloukkaus, vaan se voi myös täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Yhdessä voimme kitkeä vihapuheen ja varmistaa, että jokaisen oikeus turvallisuuteen toteutuu kaikissa ympäristöissä tasapuolisesti.

Lähteet:
Second European Union Minorities and Discrimination Survey – Main results
Free to be online? Tyttöjen ja nuorten naisten kokemuksia verkkohäirinnästä Suomessa
#EmmeVaikene -Mitä on vihapuhe ja miten se liittyy sukupuoleen?
Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan blogi
www.poliisi.fi/vihapuhe
www.yhdenvertaisuus.fi/vihapuhe
www.valoaeivakivaltaa.fi