Mieskaveri tukee kaveruudellaan lapsen kasvua ja kehitystä, mutta antaa myös korvaamatonta tukea perheelle. Mikko Niemelä on toiminut mieskaverina viime syksystä saakka. Niemelä kertoo, mitä mieskaveruus on ja mitä se hänelle merkitsee.

Teksti ja kuvat: Emmi Issakainen

Niemelä on mieskaveri sisaruksille, 7-vuotiaalle pojalle ja 10-vuotiaalle tytölle. He tapaavat keskimäärin joka toinen viikko. Yhteinen tekeminen siivittää tapaamisia.

– Ollaan tehty aina joku liikunnallinen aktiviteetti. Eniten ollaan käyty uimahallissa. Liikunnan lisäksi voi olla ulkoilujuttu tai muu yhteinen juttu. Ollaan esimerkiksi käyty puistossa, tehty ruokaa ja katettu pöytä yhdessä.

Niemelän mukaan mieskaverina oleminen on yhdessäoloa, läsnäoloa ja sitä, että on käytettävissä sovittuna päivänä. Mieskaveritoiminta on täysin vapaaehtoisuuteen perustuva.

– Mieskaveri on mieshahmo lapselle. Hahmossa voi olla samoja piirteitä kuin vanhemman, isän, kummin ja tukihenkilön rooleissa. Mieskaveruudessa on paljon ulottuvuuksia, mutta silti vapaus päättää, paljonko antaa aikaa lapselle.

Kun Niemelän mieskaveriperheen pojalta oli kysytty, mikä on parasta 100-vuotiaassa Suomessa, vastaus oli tullut kuin apteekin hyllyltä: ”Mieskaveri”.

”Parhaimmillaan elinikäinen kaveruus tai ystävyys”

Kun Niemelän nuorin lapsi täytti 18 vuotta, Niemelä päätti lähteä mukaan mieskaveritoimintaan.

– Lapsilla on kyky innostua asioista, ihmetellä ja olla läsnä, mikä saattaa hävitä meillä vanhemmilla ihmisillä. Itsellä muodostui aukko siihen kohtaan, kun omat lapset olivat jo silloin aikuisia. Mieskaveritoiminta täyttää sen aukon.

Niemelä otti yhteyttä Oulun ensi- ja turvakodin mieskaveritoiminnan ohjaajaan Raija Lohilahteen.

– Kävin kolmipäiväisen mieskaverikurssin, jossa vierailivat pitkään mieskaverina toiminut mies ja äiti, jonka lapset ovat toiminnassa mukana. Kävimme myös läpi omaa lapsuuttamme.

Ohjaaja esittää sopivia perheitä anonyymisti. Kun sopiva perhe löytyy, tutustutaan ensin äidin kanssa, jonka jälkeen tutustuu vielä äitiin ja lapsiin. Tapaamisten jälkeen päätetään, sopiiko mieskaveri perheeseen. Niemelä on ollut samassa perheessä alusta asti.

– Tulevaisuudessa on mahtavaa nähdä lasten kasvu. Parhaimmillaan mieskaveruus on elinikäinen kaveruus tai ystävyys.

Mieskaverikaffeilla ideoidaan yhdessä

Niemelä kuvaa Oulun ensi- ja turvakodin mieskaveritoimintaa erittäin aktiiviseksi. Yhteisöllisyyden takaa yhteinen tapaaminen, Mieskaverikaffet.

– Keskustelu on ollut avointa ja reilua alusta asti. Ollaan jaettu kokemuksia, ideoitu ja päästy vaikuttamaan, mitä voisimme tehdä. Mieskaverit ovat hyvin erilaisia ja eri-ikäisiä reiluja tyyppejä.

Mieskaverit ovat myös keskenään järjestäneet yhteisiä tapaamisia lasten kanssa.

– Keväällä oli esimerkiksi mäenlaskupäivä Virpiniemessä. Sählyäkin ollaan käyty pelaamassa. Nyt kesällä osallistuttiin valtakunnallisille Mieskaveripäiville. Yhteisten tapaamisten ja reissujen kautta osasta lapsistakin on tullut keskenään kavereita.

Yhdessä oleminen ja tekeminen on Niemelän ja sisarusten mieleen.

Vakaa ja johdonmukainen mieshahmo

Mieskaveria suositellaan perheelle, jossa lapsilla ei ole yhteyttä biologiseen isään tai muu mieshahmo puuttuu heidän elämästään. Mieskaveri tukee äidin jaksamista.

– Etenkin pojalle mieskaveri takaa samaistumisen, yhdenlaisen roolimallin. Pojat hakevat miehiltä hyväksyntää. Samaistuminen on tärkeää kehityksen kannalta.

Millainen mieshahmo Niemelä haluaa itse olla?

– Toivon, että olisin turvallinen, vakaa ja johdonmukainen mieshahmo. En halua muuttaa lapsia. He saavat olla sellaisia kuin ovat ja minä saan olla sellainen kuin olen. Lapset näkevät yhden miehen tavan ajatella ja elää.

Lue lisää mieskaveritoiminnasta ja siitä, miten perheet ja mieskaverit pääsevät mukaan toimintaan: https://ensijaturvakotienliitto.fi/oulunensijaturvakoti/mies-lahde-vapaaehtoiseksi-lapsen-tai-nuoren-kaveriksi/

Tietoa valtakunnallisesta mieskaveritoiminnasta: http://www.mieskaverit.fi/

Lähteet:

Mikko Niemelän haastattelu 31.5.2018

Mieskaveritoiminta, Oulun ensi- ja turvakoti 18.6.2018 https://ensijaturvakotienliitto.fi/oulunensijaturvakoti/apua/mieskaveritoiminta/