Jokaisen perheen on hyvä miettiä omalla kohdallaan, miten yhdistää perhe -ja työelämä. Kun on yhteinen lapsi, on yhteinen vastuu. Kokonaisuudessaan isät pitävät vain kymmenisen prosenttia kaikista perhevapaista. Päätökseen vaikuttaa usein se, miten pitkän vapaan lapsen äiti haluaa pitää tai millaisia vapaita perheen lähipiirissä on pidetty.

Tutkimusten mukaan perhevapaiden tasaisempi jakaminen heijastuu perheeseen kokonaisuudessaan. Vanhemmat, jotka jakavat perhevapaat, jakavat usein myös kotityöt tasaisemmin ja ovat tyytyväisempiä parisuhteeseensa.  Vanhempainvapaita viettäneet isät ovat arvostaneet mahdollisuutta hoitaa lastaan. Pohjoismaisten tutkimusten mukaan eron sattuessa ne isät, jotka ovat olleet kotona, säilyttävät läheisemmät välit lapsiin eron jälkeenkin.  Järjestely vähentää myös keskustelua siitä, kummalla on rankempaa, työssä käyvällä vaiko kotona olevalla vanhemmalla.

Päätöksiä perustellaan rahalla. Päätöksen takana voi olla myös asenne.  Kaikki perheet eivät edes laske, mitä isän jääminen kotiin tarkoittaisi taloudellisesti.  Taustalla voi olla myös perinteinen ajatusmalli siitä, että isän vastuulla on tuoda perheeseen rahaa. Monet pienten lasten isät tekevätkin pitkää työviikkoa ja ylitöitä.

Äidin kotiin jääminen on usein loogisin ratkaisu silloin, jos hänellä ei ole työpaikkaa mihin palata tai tarjolla on vain pätkätöitä. Toisaalta naiset ovat Suomessa jo koulutetuimpia kuin miehet, ja äidin mahdollisuus panostaa myös työuraan tulisi olla yhtä oikeutettua kuin isän.

Työpaikkojen asenteet isien perhevapaita kohtaan vaihtelevat. Vaikka ne olisivatkin positiiviset, käytännöt eivät välttämättä tue pitkiä perhevapaita. Mikäli perhevapaan ajaksi ei määrätä sijaista, siirtyy työ kotoa hoidettavaksi eikä kyse ole käytännössä perhevapaasta. On myös aloja, kuten perinteiset hoito- ja hoiva-alat, joissa naisten pitkiä vapaita voidaan pitää itsestäänselvyyksinä.  Hoitovapaalle jääminen voi myös arveluttaa.  ”Saadaanko sopiva sijainen, ehdinkö perehdyttää ja mitä tapahtuu, kun palaan takaisin.”

Hoitovapaiden jakaminen helpottaa usein tasapuolisia järjestelyjä myöhemminkin lasten sairastaessa tai mietittäessä tekisikö jompikumpi vanhemmista lyhennettyä työaikaa. Hyvä tasapaino työn ja perhe-elämän välillä on koko perheen etu ja vähentää stressiä.

Tietoa isyysvapaista ja vanhempainetuuksista löytyy Kelan sivuilta.