Vauvan tuloon valmistautuminen vaatii joitain hankintoja. Vauva tarvitsee esimerkiksi nukkumapaikan, vaunut, vaatteita ja vaippoja sekä D-vitamiinia. Jos kuljetaan autolla, tarvitaan turvaistuin. Vauvantarvike hankintoihin saa käytettyä paljonkin rahaa, etenkin jos kaikki tarvikkeet ostetaan uutena. Toisaalta kierrättämällä hankinnat voi tehdä hyvin edullisestikin. Pienimpien vaatteiden käyttöaika on hyvin lyhyt ja vaatteet kestävät kauniina useammallakin vauvalla. Monet valitsevat kierrätyksen myös ekologisista syistä.  Perheen menot saattavat lisääntyä myös, jos muutetaan isompaan asuntoon tai joudutaan hankkimaan auto.

Jo raskausaikana on hyvä keskustella, miten talouteen liittyvät asiat hoidetaan oikeudenmukaisesti toisen jäädessä kotiin vauvan syntymän jälkeen. Erilaiset tavat käyttää rahaa voi kiristyä riidoiksi. Tulojen ja menojen realistinen arviointi auttaa talouden hallinnassa. Ruutuvihkon lisäksi hyviä apuvälineitä ovat esimerkiksi Penno tai verkkopankkien taloutta kuvaavat tiedot. Tukiin liittyvissä asioissa apua saa Kelasta. Tärkeimmät tiedot löytyvät myös selkokielellä.

Testaa!

Tarpeellinen, välttämätön vai turha – auttaa miettimään, mitä vauvaperheessä tarvitaan. Martta-liiton kehittämää peliä voi pelata yksin tai yhdessä. Mitä eläminen maksaa? testi auttaa arvioimaan menojen muutosta eri elämäntilanteissa, kuten vauvan syntymän jälkeen. Testi on Takuusäätiön laatima.

Vinkkejä edullisempaan vauva-aikaan

  • Suomessa perheet saavat valita äitiyspakkauksen tai rahallisen avustuksen. Äitiyspakkaus on sisällöltään monipuolinen ja sen turvin pääsee hyvin alkuun.
  • Monia vauvan tarvikkeita voi hankkia kierrätettynä. Paikalliset Facebook- kierrätysryhmät ovat hyviä paikkoja etsiä vaatteita, sänkyjä ja kylpyammetta. Ostetaan/otetaan vastaan ilmoitukset poikivat usein monia vastauksia. Moni antaa mielellään vauvantarvikkeita edullisesti tai ilmaiseksikin eteenpäin.
  • Hanki vain tarpeen mukaan. Kaikkea ei tarvitse olla valmiiksi hankittuna vaan sittereitä, kantoreppuja tai lelukaaria voi hankkia vasta, jos ne tuntuvat omassa arjessa tarpeellisilta.
  • Harvemmin käytettäviä tarvikkeita voi lainata tai vuokrata. Esimerkiksi autottomassa perheessä turvaistuimen vuokraus voi olla edullisin tapa. Jos lähipiirissä on useita vauvoja, tavaroita voi kierrättää perheiden kesken.
  • Vaunut ovat usein kallein yksittäinen hankinta. Käytettyjä vaunuja on tarjolla runsaasti. Poistuvia värejä ja malleja voi saada edullisestikin. Ennen hankintaa on hyvä miettiä, millaisessa käytössä ne tulevat olemaan. Jos vaunuilla on tarkoitus kuljettaa ruokaostoksia, iso tavarakori ja isot pyörät ovat tärkeät. Pääasiassa julkisilla liikkumiseen tarvitaan taas sirompia vaunuja. Autoilevassa perheessä pärjää yksillä vaunuilla, jos turvaistuimen saa kiinni vaununrunkoon.
  • Osittainenkin kestovaippojen käyttö on usein kannattavaa.
  • Imetys on edullisin tapa vauvan ruokailuun. Vauvan kasvaessa ja ruokavalion monipuolistuessa vinkkejä edulliseen arkiruokailuun voi etsiä vaikka Marttojen ohjeista.
  • Toisten vanhempien ja vauvojen seura on suuri voimavara. Sovi tapaamisia puistoon, kävelylle tai kyläilyn merkeissä.
  • Vauva ei tarvitse maksullisia virikkeitä. Muiden ihmisten seura, kattilat ja kipot, luonnosta löytyvät ihmeteltävät riittävät vauvalle. Youtubesta löytyy ilmaisia musiikkihetkiä, joita voi toteuttaa vauvan kanssa. Monissa kunnissa on seurakuntien, järjestöjen tai perhekeskusten yhteydessä ilmaisia kahviloita ja kerhoja perheille.

Taloudellinen stressi kuormittaa vanhempaa

Vauvaa odottavien perheiden elämäntilanteet ovat vaihtelevia myös taloudellisesti. Toisissa perheissä vapailla on vain vähäinen vaikutus talouteen tai sen vaikutuksia on pystytty ennakoimaan säästämällä. Monissa perheissä taloudellinen tilanne on ollut haastava jo ennen vauvan syntymääkin ja tiukka taloudellinen tilanne saattaa kurjistua entisestään. Vauvan syntymällä on joka tapauksessa vaikutuksia perheen taloudelliseen tilanteeseen. Jos vanhempi on ollut töissä ennen vauvan syntymää, tulotaso muuttuu vapaiden ajaksi. Äitiys- ja vanhempainvapaa kausilta maksettava tuki on noin 70% edeltäneistä tuloista.

Taloudellinen niukkuus ja toimeentuloon liittyvä huoli ja stressi kuluttavat vanhempien voimavaroja. Toimeentulo-ongelmat lisäävät myös vanhemmuuteen, lapsen terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin ja lapsen oppimiseen liittyviä huolia. Taloudelliset haasteet laittavat usein parisuhteen koville. Vähävaraisuus voi olla myös yksi yksinäisyyden taustatekijä; sukulaisten ja läheisten luokse ei ole varaa matkustaa tai ystävien tapaamiseen ei ole rahaa. Toisiin vanhempiin tutustuminen voi tuntua hankalalle, etenkin jos erot taloudellisessa tilanteessa ovat suuria. Köyhyyteen liittyy usein häpeän tunnetta.

Taloudellisten vaikeuksien syyt ovat usein moninaisia. Yhteiskunnalliset muutokset, kuten korona -kriisin aiheuttamat talousvaikeudet, ovat yksi syy. Osa niistä on yhteiskunnan rakenteellisia ongelmia, joiden ratkaisemiseksi mm. järjestöt tekevät työtä. Joillain aloilla palkka on niin matala, että jo asumis- ja perusmenojen maksaminen on haastavaa, säästämisestä puhumattakaan. Liiallinen velkaantuminen tai holtiton kulutus voivat ajaa hyvätuloisenkin talousahdinkoon. Ympäristön ja vaikka sosiaalisen median luomat mielikuvat voivat luoda kulutuspainetta. Ostelu on joskus keino säädellä ja osoittaa tunteita.  Onnettomuudet, työttömyys tai lapsen sairaus vaikuttavat usein  perheen talouteen.  Köyhyys ja toimeentulo-ongelmat ovat myös jossain määrin periytyviä. Omasta lapsuudesta saatu tuki on voinut vaikuttaa esimerkiksi kouluttautumismahdollisuuksiin ja siten työhön. Erilaiset riippuvuudet lisäävät taloudellisia ongelmia.

Toimeentuloon liittyvät ongelmat aiheuttavat huolta ja stressiä. Vaikeus selvitä perusmenoista, kuten ruokaostoksista tai terveydenhoidosta, synnyttää turvattomuutta. Kaaottiselta tuntuva taloustilanne lisää kuormitusta. Taloushuolet kuluttavat helposti voimavaroja, jolloin vauva-arki voi käydä raskaaksi. Pienetkin askeleet kohti hallinnan tunnetta voivat vähentää taloudellisista ongelmista johtuvaa kuormitusta, vaikka tilanne itsessään ei korjaantuisi nopeasti.

Niukkuus voi olla myös arvovalinta. Monille vauvan syntymä ja vanhemmuus ovat voimavara taloudellisten ongelmienkin keskellä. Vaikeudet voivat hitsata perhettä entistä tiukemmin yhteen ja löytyy omalle perheelle ominaisia tapoja tuoda arkeen iloa ja tuottavia tapoja.

Taloudellisten vaikeuksista voi puhua. Jos oma tai läheisen taloustilanne ja raha-asioiden hoitaminen mietityttävät, saat apua ja neuvoja talousneuvolasta. Talousneuvolassa voit keskustella pienistä tai suurista talousasioista eri alojen asiantuntijoiden kanssa ilman ajanvarausta. Voit halutessasi asioida nimettömänä, eli asiointi onnistuu ilman henkilötietoja. Katso lähimmän talousneuvolan yhteystiedot alta.https://www.ulosottolaitos.fi/fi/index/tietoaulosotosta/tietoavelalliselle/apuavelkaongelmiin/talousneuvolat.html  Apua on saatavilla myös kunnan aikuissosiaalityöstä tai Takuusäätiön Kysy rahasta -chatista. Toimeentulotukea myöntää Kela

Älä jää yksin rahahuolien kanssa, ota rohkeasti yhteyttä!

Ruoka-apua on saatavilla monilla paikkakunnilla. Niiden yhteystiedot löytyvät  ruoka-apu.fi -sivulta. Asunnottomuuden uhatessa lisätietoja saat oman asuinalueesi sosiaalitoimistosta, lastensuojelun sosiaalityöntekijältä. Lastensuojelulain 35 § määrää, että kunnan on viipymättä järjestettävä tarpeen mukainen asunto, jos lastensuojelun tarve johtuu puutteellisesta asumisesta tai asunnon puutteesta tai jos asunnottomuus on oleellisena esteenä la.psen ja perheen kuntoutumiselle. Lisätietoa asumisesta.

Tutustu näihin

Vauvaperheen talous -tietoa raha-asioiden hyvään hallintaan