Vauva aistii herkästi pienenkin muutoksen äidissä tai isässä. Usein vanhemman itsensä mielestä oma päihteiden käyttö on harmitonta.

Turvallisen äidin tai isän satunnainenkin päihtymys voi olla outo tai pelottava. Päihtynyt vanhempi tuoksuu erilaiselta kuin tavallisesti, puhuu hassusti ja voi liikkuakin eri tavalla kuin yleensä. Äidin tai isän koko olemus saattaa muuttua: hiljaisesta ja rauhallisesta vanhemmasta tulee äänekäs ja vauhdikas tai toisin päin.

Päihtymys vaikuttaa aina vanhemman kykyyn huomata vauva ja hänen tarpeensa sekä olla aidosti läsnä. Vanhempi saattaa olla kyllä fyysisesti paikalla, mutta aivan muissa maailmoissa. Lapsi voi unohtua hetkeksi yksin, mikä voi tuntua hänestä   pelottavalta. Muutama minuutti on hätääntyneelle lapselle ikuisuus. Kun aikuisen tarkkaavaisuus herpaantuu ja reaktiot hidastuvat, hän voi myös altistaa lapsen tapaturmille, joita ei tavallisesti sattuisi.

Säännöllinen alkoholinkäyttö voi johtaa huomaamatta riippuvuuteen ja lasten vakavaan turvattomuuteen. Oma tai puolison päihteiden käyttö voi aiheuttaa sinulle huolta ja stressiä. Molempien vanhempien on tärkeää pohtia omaa päihteidenkäyttöään.  Päihteet eivät kuulu lapsiperheen arkeen.

Apua löytyy

Päihteisiin erikoistuneet yhdistystemme vauvatyön ammattilaiset auttavat sinua nopeasti ja nimettömästi Vauvaperhe ja päihteet -chatissä. 

Voit ottaa matalan kynnyksen työntekijöihin puhelimitse, WhatUpissa tai some-kanavissa. Katso yhteystiedot


Jos päihteiden käyttö perheessäsi on sellaista, että se aiheuttaa huolta, ryhdy muuttamaan tilannetta.

Älä anna häpeän, pelon tai epävarmuuden estää avun hakemista. Oikeanlaisen ja riittävän vankan avun turvin päihteistä voi irtautua.


 

Kun puoliso juo liikaa

Puolison liiallinen alkoholinkäyttö vaikuttaa aina koko perheeseen ja vauvaan. Puolison juodessa liikaa toinen vanhempi kantaa huolta juovasta kumppanista, ja perheen arki pyörii juovan puolison käytöksen ympärillä. Aihe voi myös herättää vanhempien välille riitoja ja kireyttä ja joskus liialliseen alkoholinkäyttöön voi liittyä myös väkivaltaa.

Liiallinen alkoholinkäyttö voi näkyä muun muassa erilaisina humalan myötä tapahtuvina onnettomuuksina tai riitoina, juomisen tiedostamattomana tai tiedostettuna suunnitteluna, hermojen kiristymisenä juomattomana aikana sekä juomisena silloin kun ei ollut tarkoitus. Liiallinen ja säännöllinen alkoholinkäyttö myös laskee aivojen mielihyvähormonien tasoja, jolloin arki tuntuu harmaalta ja alkoholi on ainut mielihyvää tuottava lähde. Alkoholinkäyttöön on olemassa riskirajat, joihin voi tutustua Alkon sivuilla.

Alkoholi pitää hallussaan vanhemman aivojen mielihyväratoja myös vauvalta. Vauvan hoivaamisen tuottama mielihyvä edesauttaa vauvan ja vanhemman välille kehittyvää kiintymystä, joka vaikeutuu alkoholin hallitessa juovan mieltä. Kasvaakseen ja kehittyäkseen turvallisesti vauva tarvitsee vanhemman täyden huomion ja hoivan, jota vanhemman liiallinen alkoholinkäyttö uhkaa. Päihtynyt vanhempi ei voi hoitaa vauvaa, ja toisen vanhemman huomio kiinnittyy vauvan sijaan herkästi puolison juomiseen ja käyttäytymiseen. Vauvalle tärkeintä on vähintään yksi läsnäoleva ja rakastava vanhempi.

Näin huolehdit itsestäsi ja vauvasta

  • Huolehdi aina vauvan turvallisuudesta, alkoholia juonut vanhempi ei voi huolehtia vauvasta
  • Pidä itsesi turvassa ja tee suunnitelma miten toimit, jos tilanteet kärjistyvät
  • Keskustele tilanteesta ammattilaisen, perheen ja ystävien kanssa
  • Pidä huolta omasta jaksamisestasi
  • Keskity vauvaan ja iloitse hänen kasvustaan, huomaa hyvät ja myönteiset hetket arjessa
  • Arvioi parisuhteen jatkumisen mahdollisuuksia

Molemmat tarvitsevat apua

Kun perheessä käytetään liikaa alkoholia, usein koko perhe tarvitsee apua, sillä tilanne kuormittaa kaikkia. Ongelmalliseen juomiseen liittyy häpeää ja syyllisyyttä. Usein tilannetta piilotellaan viimeiseen asti.  Ongelmat ovat voineet syntyä pitkällä aikavälillä ja kärjistyä vauvan synnyttyä.

Puolisoiden välinen keskustelu aiheesta on tärkeää, mikäli se tuntuu molemmista turvalliselta. Ongelmalliseen alkoholinkäyttöön saattaa liittyä toisen syyttelyä ja oman käytöksen puolustamista. Päihdeongelmaa on usein vaikea tunnistaa itsessään ja usein ongelmallisen käytön näkee parhaiten juovan läheinen. Myös käytön lopettaminen tuntuu helpommalta kuin se todellisuudessa on.

Ongelmallista alkoholinkäyttöä usein piilotellaan pitkään, mikä voi johtaa siihen, ettei vaikeuksista puhuta ulkopuolisille ja tilanne jatkaa etenemistään kodin seinien sisäpuolella. Joskus tilanne vaatii vanhemman ja vauvan lähtemistä juovan puolison luota, mikäli liikaa juova vanhempi ei näe omaa ongelmaansa ja pyri muuttamaan käytöstään. Omasta kodista lähteminen toisen käytöksen vuoksi voi tuntua epäreilulta, mutta on joskus välttämätöntä vauvan hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi.

Voit keskustella puolisosi kanssa esimerkiksi näistä asioista:

  • tuo esiin huolesi
  • pyri sopimaan pelisääntöjä oman ja vauvan turvaamiseksi
  • kerro mitä toivot kumppaniltasi
  • mikäli kumppanisi on halukas muutokseen, voitte miettiä yhdessä tavoitteita ja sitä, miten voit olla hänen tukenaan. Kerro myös miten toimit, mikäli kumppanisi ei pysy sovituissa asioissa.

Vaikeuksista kannattaa puhua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta muutosten tekeminen olisi helpompaa. Tilanteesta kertominen ja omien tunteiden käsittely voi auttaa jaksamaan paremmin itse ja vanhempana. Usein jo asian kertominen toiselle ja uusien näkökulmien saaminen helpottaa. Vauvan hyvinvoinnin turvaamiseksi on tärkeää, että vanhempi pitää huolta omasta jaksamisestaan.

Perheen tilanteesta voi kertoa esim. neuvolan terveydenhoitajalle, joka auttaa eteenpäin. Myös tämän sivun nimettömässä Vauvaperhe ja päihteet -chatissä vastaamassa ovat lapsilähtöisen päihdetyön ammattilaiset, joiden kanssa tilannetta voi purkaa ja pohtia yhdessä. Voit myös ottaa yhteyttä maksuttomasti ja halutessasi nimettömästi lähimpään Pidä kiinni -avopalveluyksikköön.

Mikäli tilanne kotona muuttuu turvattomaksi sinulle tai vauvallesi, maksuttomat turvakodit ovat auki ympäri vuorokauden. Turvakotien sijainnit ja yhteystiedot löydät Nettiturvakodista tai voit soittaa maksuttomalle Nollalinjalle.

Lue myös