Jokainen päihteetön päivä turvaa vauvan kehitystä

Vauva kehittyy kohdussa koko raskauden ajan. Terveydestä ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistasi huolehtiminen ja päihteettömyys tukevat vauvan tervettä kasvua ja kehitystä.

Tupakan, alkoholin, huumeiden ja muiden vauvaa vahingoittavien
aineiden käytön lopettaminen  sekä voimakkaan stressin välttäminen ovat oikeita päätöksiä missä tahansa raskauden vaiheessa.

Syntymän jälkeen vauva tarvitsee vanhemman turvallista hoivaa. Päihtynyt vanhempi ei pysty tulkitsemaan vauvan tarpeita oikein ja se tekee vauvan olon turvattomaksi.

Jos päihteiden käyttö askarruttaa, asia kannattaa ottaa avoimesti puheeksi neuvolassa terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa. Neuvolassa pidetään huolta sinusta ja kehittyvän vauvasi hyvinvoinnista. Sinua tuetaan elämäntapojen muutoksessa ja vanhemmuuteen kasvussa. Voitte yhdessä etsiä sopivia ratkaisuja juuri sinun tilanteeseesi.

Tupakan, alkoholin ja huumeiden vaikutukset kohtuvauvaan
voivat olla vakavat. Aineina ne voivat tuhota vauvan terveyden.

Saat nopeasti ja nimettömästi apua Vauvaperhe ja päihteet -chatistä (sivun alareunasta). Ota yhteyttä, oli huolesi suuri tai pieni. 

Biletysviikonlopuista vauvaperheeksi

Raskaus voi alkaa odottamatta kesken vauhdikkaiden nuoruusvuosien tai suunnitellusti ja pitkän odotuksen jälkeen. Vauva on aina kuitenkin ihana asia ja uudenlaisen elämäntilanteen alku. Samalla raskaus herättää monenlaisia, ristiriitaisiakin, tunteita. Erityisesti niissä tilanteissa, joissa raskaus on alkanut odottamatta, tulevasta vanhemmasta voi tuntua, että elämä jää kesken ja rajoittuu vain vauvan ympärille.

Moni pohtii raskauden alussa, että millaisia vaikutuksia päihteidenkäytöllä on saattanut olla masussa kasvavaan vauvaan ennen kuin tiesi olevansa raskaana. Tuleva äiti saattaa pohtia, onko juotu alkoholi mahdollisesti vaikuttanut vauvan terveyteen, onko ok polttaa tupakkaa raskausaikana ja miten kannabiksen satunnainen poltto vaikuttaa vauvaan?

Näin kuuluukin olla, että tuleva vanhempi alkaa pohtimaan oman käytöksen seurauksia syntyvään vauvaan. Vanhemmaksi kasvaminen alkaa jo raskausaikana. Raskausaika aktivoi tulevassa vanhemmassa kiintymyssuhdejärjestelmän, jolloin vanhempi alkaa muuttamaan omaa käyttäytymistään masuvauvalle suotuisaksi. Tämä tarkoittaa mm. päihteistä kieltäytymistä, riittävää lepoa ja terveellistä ravintoa. Jokainen vanhempi haluaa lähtökohtaiseksi lapselleen parasta.

Huumeiden viihdekäyttö ei ole ongelmatonta

Alkoholin ja huumeiden viihdekäyttö on yleistä ja erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa kannabista käytetään viikonloppuisin tai lomalla juhliessa. Viihdekäytöllä tarkoitetaan satunnaista ja hallittua päihteidenkäyttöä. Se ei ole kuitenkaan koskaan ongelmatonta ja vaaratonta. Vauvan hyvinvoinnin turvaamiseksi on tärkeää lopettaa päihteidenkäyttö jo raskautta suunniteltaessa.

Alkoholin ja erityisesti huumeiden viihdekäytölle ei ole turvarajaa. Tietty osa satunnaiskäyttäjistä  siirtyy ongelmakäyttäjiksi. Päihteitä käytetään rentoutumiseen, stressinsäätelyyn ja tunteiden hallintaan. Päihde helpottaa oloa kuitenkin vain hetkellisesti, joten syntyy helposti tarve käyttää uudelleen. Tässä piilee riski sille polulle, että syntyy riippuvuus ja ongelmakäyttöä.

Vauvaperheissä päihteidenkäyttö vaarantaa vauvan turvallisuuden. Lisäksi päihde vaikuttaa aivojen mielihyväjärjestelmään vieden vanhemman ajatukset pois vauvasta. Vauva aistii herkästi pienenkin muutoksen vanhemmassa. Vauva ei tarvitse täydellistä vanhempaa, mutta hän tarvitsee päihteettömän ja turvallisen vanhemman.

Voiko kannabista polttaa, kun on vauva?

Kannabista ei välttämättä mielletä huumeeksi ja sitä pidetään huomattavasti vaarattomampana ja vähemmän koukuttavana kuin alkoholia.  Liian moni luulee, että kannabis on mietoa ja siihen ei jää koukkuun.

Kannabis, kuten muutkin huumeet, vaikuttavat käyttäjänsä mielihyväjärjestelmään ja näin ollen vieden vanhemman huomion pois vauvasta. Tämä mielihyväjärjestelmä kuuluisi vauvalle ja vanhemmat tulisi saada omasta vauvastaan se kaikki mielihyvä, jonka hän nyt mahdollisesti saa kannabiksen polttamisesta.

Kannabiksen käyttöä saatetaan perustella, että se rentouttaa ja helpottaa sietämään arjen paineita. Vauvaperheissä on hyvin ymmärrettävää, että vanhemman omalle ajalle ei jää juurikaan tilaa. Vauvaperheissä on tärkeää löytää iloa ja mielihyvää vauvan tuomasta elämänmuutoksesta ja ainutlaatuisesta elämänvaiheesta.

Rohkea vastaus neuvolassa

Lue myös