Muuttaminen uuteen maahan on aina iso muutos elämässä. Muuton myötä joutuu usein jättämään taakseen kotinsa, tutun ympäristönsä, sukulaisensa ja ystävänsä. Uuteen maahan muutto merkitsee tutustumista uuteen kulttuuriin, toimintatapoihin ja arvoihin. Uudessa kulttuurissa palvelujen löytäminen voi olla vaikeaa, jos ei osaa suomen kieltä eikä ymmärrä palveluverkostoa. Myös viranomaisiin luottaminen voi olla vaikeaa vieraalla kielellä ja jos ei ole kokemusta viranomaisavusta tai kokemukset ovat olleet huonoja. Monilla maahanmuuttajilla ole tukiverkostoa, jolloin voi tuntua, että perheen haasteissa jää ilman apua. Suomalaiset tavat odotukseen, synnytykseen ja vauvan hoitoon liittyen voivat tuntua erilaisilta verrattuna omaan kotimaahan. 

Suomessa elävät maahanmuuttajaperheet saavat apua ja tukea haasteisiinsa Suomessa. Myös Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhteisön palvelut ovat kaikkia perheitä varten, kielestä tai etnisestä taustasta riippumatta. 

Vauvaperheille on apua esimerkiksi

  • vauvan odotusaikaan,
  • synnytykseen,
  • synnytyksen jälkeiseen masennukseen,
  • vauvan uni- ja imetys/syömisongelmiin,
  • arjen sujumiseen ja vanhempien jaksamiseen,
  • vanhempien päihteettömyyteen,
  • perheväkivaltaan ja
  • vanhempien eroon.

Kaikessa työskentelyssä huomioidaan myös isä.

Apua löytyy aina

Ensi- ja turvakotien jäsenyhdistysten palvelut on tarkoitettu kaikille ja yhdistyksissämme on paljon erityisosaamista eri kulttuureista tulevien kohtaamiseen ja auttamiseen. Lue lisää jäsenyhdistysten palveluista.

Chat auttaa nopeasti ja nimettömästi. Klikkaa sivun alareunasta.

Raskaus, synnytys ja vauva-aika Suomessa

– Tukea Suomeen muuttaneelle perheelle (suomi, ukraina, tilaa painettuna Ukrainaksi)

Ensi- ja turvakotien liiton opas kokoaa perustiedot odotuksesta ja vauva-ajasta sekä antaa käytännön vinkkejä arkeen Suomessa.

Tietoa eri kielillä

Alle on koottu erilaisia materiaaleja sekä auttajatahoja, jotka tukevat erityisesti vauva- ja lapsiperheitä.