Tarjoamme sovitteluapua perheille lapsikaappaustilanteissa. Sovittelun avulla voidaan myös etsiä ratkaisuja lapsikaappauksen ennaltaehkäisemiseksi. Sovittelumme noudattaa kansainvälisesti tunnettua Cross Border Family Mediation -menetelmää.

Kansainvälinen perheasioiden sovittelu sopii tilanteisiin, joissa:

 • Lapsi on kaapattu Suomeen
 • Lapsi on kaapattu Suomesta ulkomaille
 • Perheessä on kaappausuhkaa tai huoltokiista, jossa on kansainvälisiä elementtejä (esim. asuinmaa, tapaamisoikeus ulkomailla asuvaan vanhempaan)

Oikeusprosessi lapsen palauttamiseksi voi olla käynnissä, tai sovittelu voidaan toteuttaa ilman rinnalla kulkevaa oikeusprosessia. Pyrimme käynnistämään sovitteluprosessin viipymättä. Jos palautusprosessi on jo laitettu vireille, sovittelu pyritään järjestämään sen puitteissa. Sovittelu tehdään työparityönä. Työparin muodostamisessa pyritään suosimaan osaamisen ja taustatekijöiden moninaisuutta 4-B-mallin mukaisesti .

Lisätietoa kansainvälisestä perheasioiden sovittelusta:

MiKK e.V.

Cross-Border Family Mediators

Sovittelusta vastaa Kaapatut Lapset ry:n suunnittelija Hillamaria Tuomi. Hillamaria on käynyt kansainvälisen 50-tuntisen Cross Border Family Mediator -koulutuksen ja perheasioiden sovittelijan perusopinnot Suomessa. Taustakoulutukseltaan hän on sosiaalipsykologi (VTM). Olemme verkostoituneet myös muiden lapsikaappaussovittelijoiden kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

1. Yhteydenotto Toivon Talolle. Soita numeroon 044 2626662 (toiminnanjohtaja Tarja Räisänen). Pyydämme, että sovittelua toivova perhe ei ole suoraan yhteydessä sovittelijaan ennen kuin sovittelu päätetään käynnistää. Yhteydenoton perusteella selvitetään:

  • Vanhempien suostuvaisuus sovitteluun. Sovittelu on aina vapaaehtoista.
  • Tilanteen sopivuus sovitteluun. Sovittelulle voi olla esteenä esimerkiksi akuutti väkivaltatilanne perheessä.

Kansainvälisissä tilanteissa, jossa tarvitaan sovittelija Suomen lisäksi jostakin toisesta maasta, voit pyytää sovittelua myös MiKK-järjestön kautta.

2. Etsimme sopivan työparin ja teemme ehdotuksen aikataulusta.

3. Sovittelu käynnistyy. Prosessiin kuuluu tyypillisesti:

  • Yhteinen alkuinfo
  • Erillistapaamiset
  • Vanhempien yhteiset sovittelutapaamiset

4. Sovittelussa sovituista asioista laaditaan muistio yhteisymmärryksestä/MOU (Memorandum of Understanding), jonka vanhemmat voivat tarkistuttaa asianjajajillaan.

5. Sovittelussa syntynyt sopimus voidaan vahvistaa oikeudessa. Jos sopimusta ei synny, tai vanhemmat pääsevät sopuun osasta asioista, mahdollinen oikeusprosessi jatkuu.

Mitä sovittelu maksaa?

Sovittelusta aiheutuvat maksut vaihtelevat riippuen sovittelijaparin kokoonpanosta. Kaapatut Lapset ry voi tällä hetkellä tarjota rajoitetun määrän sovittelua maksuttomasti, mutta pääsääntöisesti sovittelijat toimivat esimerkiksi yrittäjinä ja laskuttavat palvelusta. Tyypillinen tuntiveloitus on noin 100 – 120 euroa + ALV/tunti. Tyypillisesti sovitteluun varataan noin kaksi työpäivää, mutta perheen tilanteesta riippuen aikaa voi kulua vähemmän, tai myös lisäajasta voidaan sopia.

Muita kuluja voi syntyä matkakuluista, tiloista tai mahdollisen tulkin käytöstä. Vanhemmat vastaavat sovittelun kuluista ja ennen sovittelun käynnistämistä tulee sopia siitä, miten kulut jaetaan.

Sovittelu tulee usein oikeudenkäyntiä edullisemmaksi osapuolille, koska sen myötä asianajokuluja ja oikeudenkäyntikuluja voi tulla vähemmän.

Miksi valita sovittelu vaihtoehtona oikeudenkäynnille?

Sovittelu on usein nopeampaa ja edullisempaa kuin oikeudenkäynti asianajokuluineen. Sovittelussa voidaan myös käsitellä asioita laajemmin, perheen oman tarpeen perusteella. Sovittelu todistetusti edistää keskusteluyhteyden syntymistä vanhempien välille, lieventää konfliktin tasoa ja auttaa perhettä löytämään ratkaisuja, jotka kestävät aikaa ja sopivat juuri heidän tilanteeseensa.

Voiko sovittelun järjestää etäyhteydellä?

Suosittelemme ensisijaisesti kasvokkain tapahtuvaa sovittelua, mutta myös etäyhteydellä järjestetyt sovittelut ovat mahdollisia, jos tähän on erityinen syy (esim. hyvin pitkä välimatka).