Mikä on kansainvälinen lapsikaappaus?

Kansainvälisellä lapsikaappauksella tarkoitetaan tilannetta, jossa alle 16-vuotias lapsi on viety ilman huoltajan suostumusta pois vakinaisesta asuinmaastaan tai jätetty sieltä palauttamatta tapaamisoikeuden jälkeen. Lapsen tai vanhempien kansalaisuudella ei ole merkitystä. Huoltaja voi olla myös viranomainen, esimerkiksi huostaanotetun lapsen tapauksessa. Huoltajan on pitänyt käyttää huoltajan oikeuksiaan eli osallistua lapsen elämään ja tavata lasta sopimuksen mukaan.

Suomi on sitoutunut kahteen kansainväliseen yleissopimukseen, joiden tarkoituksena on ehkäistä ja ratkaista kansainvälisiä lapsikaappauksia. Nämä sopimukset ovat Haagin lapsikaappaussopimus (SopS 57/1994) sekä Lasten huoltoa koskevien päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta ja lasten palauttamisesta tehty eurooppalainen yleissopimus eli ns. Bryssel Iia (SopS 1111/2019).

Lapsikaappausta koskevat tärkeimmät kotimaiset säännökset ovat Rikoslain 25. luvun § 5a ja Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 190/2019.

Kattava tietopaketti lapsikaappauksista löytyy Oikeusministeriön ylläpitämältä oikeus.fi-sivustolta.

Sivulle on koottu yhteyksiä sekä suomalaisiin viranomaistahoihin että Suomen ulkopuolella vaikuttaviin kaapattujen lasten hyväksi toimiviin järjestöihin. Mikäli kaipaat neuvoa esimerkiksi asianajajan löytämiseksi Suomessa, ota yhteyttä oikeusaputoimistoon, Suomen asianajajaliittoon tai Kaapatut Lapset ry:hyn.

Viranomaiset ja oikeusapu

Oikeusministeriö
Kansainvälinen yksikkö
PL 25, 00023 Valtioneuvosto
Puh. (02) 951 6001
Faksi (09) 1606 7524
Sähköpostiosoite: oikeusministerio(at)gov.fi

Ulkoministeriö
Oikeudellinen osasto, Konsuliasioiden yksikkö
PL 415, 00023 Valtioneuvosto
Puh. (09) 160 05
Faksi (09) 1605 5755
Sähköpostiosoite: kirjaamo.um(at)gov.fi

Keskusrikospoliisi
Rikostietopalvelu
PL 285, 01301 Vantaa
Puh. 071 878 0141
Faksi 071 878 6536
Sähköpostiosoite: kirjaamo.keskusrikospoliisi(at)poliisi.fi

Etsi lähimmän poliisilaitoksen yhteystiedot.

Sähköinen rikosilmoitus
Sähköinen rikosilmoitus on tarkoitettu tehtäväksi sellaisista vähäisistä rikoksista, jotka eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä poliisilta.

Lähestymiskielto
Lähestymiskieltoa koskevan lain tarkoitus on ehkäistä rikoksia ennalta ja parantaa mahdollisuuksia puuttua vakavaan häirintään. Lähestymiskielto tarkoittaa, että henkilön hengen, terveyden, vapauden, tai rauhan suojaamiseksi voidaan jotakuta toista kieltää ottamasta häneen yhteyttä. Lähestymiskielto voidaan määrätä myös silloin, kun kiellolla suojattava ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat samassa asunnossa.

Sisäasiainministeriö / Rajavartiolaitoksen esikunta
PL 3, 00131 Helsinki
Puh. 071 872 1000
Faksi 071 872 1009
Sähköpostiosoite: rajavartiolaitos(at)raja.fi

Suomen asianajajaliitto
Simonkatu 12 B 20, 00100 Helsinki
Puh. (09) 686 6120
Faksi (09) 686 61299
Sähköpostiosoite: info(at)asianajajaliitto.fi

Löydä asianajaja Suomen asianajajaliiton palvelun kautta.
Hakua voi rajata myös kansainväliseen perheoikeuteen.

Oikeusaputoimisto
Oikeusapuohjaus – palvelunumero: 0100 86200

Etsi asianajaja EU:n alueelta.

Lawyers in Europe on Parental Child Abduction 
Lapsikaappaustapauksiin erikoistuneita asianajajia eri Euroopan maista

Cross-Border Family Mediators
Lapsikaappauksiin erikoistuneita sovittelijoita

Euroopan oikeusportaali
Vastauksia rajanylittäviin oikeudellisiin kysymyksiin

Kansainvälisiä lapsikaappauksia hoitava Euroopan parlamentin sovittelija

Paikkoja ja tietoa valvotuista tapaamisista

Tietoa valvotuista tapaamisista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla.

Tapaamispaikat Apuaeroon.fi-palvelussa.

Tietoa lastensuojelusta

Lastensuojelu.info
Tietoa useilla eri kielillä
Kielet: suomi, selkokieli, englanti, ruotsi, ranska, venäjä, somali, arabia, persia, kurdi

Lastensuojelun käsikirja
Lastensuojelun käsikirja on tarkoitettu alan ammattilaisille kehittämisen ja asiakastyön tueksi.
Käsikirjan ylläpidosta vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sitä kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa.

Kriisi- ja keskusteluapua

Lapsikaappaus tai -kaappausuhka on aina henkisesti raskas kokemus. On tärkeää muistaa huolehtia omasta ja perheenjäsenten jaksamisesta ja henkisestä hyvinvoinnista. Tukea itsellesi tai perheenjäsenellesi voi Kaapatut Lapset ry:n lisäksi saada esimerkiksi alla mainituilta tahoilta.

SOS-kriisikeskus
(09) 4135 0510
Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 00240 Helsinki

Mieli ry (ent. Suomen Mielenterveysseura ry)

Rikosuhripäivystys (RIKU)
Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa mm. tuottamalla valtakunnallisesti matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita.

KRIISIPUHELIMET:

Kriisipuhelin päivystää suomen kielellä numerossa 09 2525 0111.

Kristelefon 09 2525 0112
ma, ke klo 16.00-20.00 sekä ti, to, pe klo 9.00-13.00

Arabiankielinen kriisipuhelin 09 2525 0113
ma, ti klo 11.00–15.00, ke klo 13.00-16.00 ja 17.00–21.00 sekä to 10.00-15.00

ENGLANNIKSI voi soittaa sekä ruotsin- että arabiankieliselle linjalle.

Lisätietoa Mieli ry:n kriisipuhelimesta.

116 000 – Euroopan kadonneiden lasten tukipalvelu

Kadonneet lapset/112

Kotipaikkakunnan sosiaalipäivystys (mm. lastensuojelun akuuteissa ongelmatilanteissa) ja muut sosiaali- ja terveysviranomaiset

Yhteystiedot löytyvät puhelinluettelosta, internetistä tai numerotiedustelusta.
Helsingin ympärivuorokautinen sosiaalipäivystys puh. 0206 96006
Vantaan kriisikeskus puh. (09) 8392 4005
Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys puh.(09) 8164 2439

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelin116 111
maanantaista perjantaihin kello 14–20, lauantaisin ja sunnuntaisin kello 17–20

Ensi- ja turvakotien liitto ry

Asemamiehenkatu 4 A, 7. krs
00520 Helsinki
Puh. (09) 4542 440
Faksi (09) 4542 4430
Sähköpostiosoitteet: toimisto(at)ensijaturvakotienliitto.fi

Lue lisää päivystävistä turvakodeista ja etsi lähin turvakoti.

Nettiturvakoti

Muita auttamis- ja tukipalveluja

Väestöliitto
Sosiaali- ja terveysalalla toimiva asiantuntijajärjestö. Edistää perheiden, nuorten ja koko väestön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta sekä onnellista ja tasapainoista elämää.
Vanhemmuuden tueksi keskusteluapua, neuvontaa, luentoja ja kursseja.
Neuvontaa, vertaistukitoimintaa, koulutuksia ja konsultaatiota monikulttuurisuuteen liittyen.
Avio- ja avoliiton lakitieto tarjoaa tietoa parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

Apua Eroon
Parisuhde voi päättyä, vanhemmuus ei.

Tukinet
Tukinet on netissä toimiva kriisikeskus. Tukinetissä voit maksutta saada henkilökohtaista tukea, osallistua erilaisiin keskusteluryhmiin, tai voit etsiä tietoja Tukinetin palveluhausta tai aineistokannasta.

Hyvä kysymys -verkkopalvelu
Verkkopalvelu, joka tukee ja kannustaa ihmisiä löytämään ratkaisun mieltä askarruttaviin elämäntilanteisiin.

Familia ry
Toiminnan tarkoituksena on tukea eri syistä Suomeen muuttaneiden ja Suomessa syntyneiden ihmisten kaksisuuntaista kotoutumista.

Amal ry
Yhdistyksen tavoitteena on tyttöjen ja naisten hyvinvoinnin edistäminen islamin arvoihin perustuen.

Miessakit ry
Toimintamuotoja ovat mm. miesten tukeminen ja opastaminen ero-ongelmien käsittelyssä, isyyden tukeminen, avun tarjoaminen väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille sekä kehittämis- ja koulutustoiminta. Lue lisää yhdistyksen toimintamuodoista.

Naisten Linja
Valtakunnallinen, maksuton neuvonta- ja tukipuhelin väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille naisille ja tytöille sekä heidän läheisilleen. Puhelut ovat luottamuksellisia. Voit soittaa nimettömästi. Puh. 0800 02400.

Monika-Naiset liitto ry
Valtakunnallinen, sosiaalialalla toimiva monikulttuurinen järjestö, joka edistää maahanmuuttajataustaisten naisten tasa-arvoista asemaa ja osallisuutta Suomessa sekä ennaltaehkäisee naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Omatrajani -verkkosivusto
Naisten Linjan sivu, jossa kerrotaan omista rajoista, seurustelusuhteesta, väkivallasta ja avun hakemisesta.

Nollalinja
Henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille.

Tukikeskus Varjo
Varjo toimii eron jälkeisen väkivaltaisen vainon kohteena elävien perheiden turvallisuuden lisäämiseksi ja vainoamisen ennaltaehkäisemiseksi.

Apua väkivaltaiselle

Mieli ry
Valtakunnallinen kriisipuhelin 01019 5202

Miessakit ry
Lyömätön linja 09 6126 6212
Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Asiakkaaksi voi tulla varaamalla puhelimitse ajan yksilötapaamiseen.

Helsingin kriisipäivystys 09 3104 4222
Helsingin sosiaalipäivystys (24h) 0206 96006
Espoon sosiaali-ja kriisipäivystys (24h) 09 8164 2439
Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys (24h) 09 8392 4005

Lyömätön Linja Espoossa
Lyömätön Linja -palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa perheessään tai muussa läheisessä suhteessa.
Puh. 09 276 62 8

Vastaavat järjestöt muualla

Mikäli asuinmaasi on jokin muu kuin Suomi tai kaipaat tietoa esimerkiksi jonkin toisen valtion lapsikaappaustilanteesta tai tukitoimista kaappauksen varalle, ota yhteyttä kyseisen maan lapsikaappausasioiden parissa toimivaan järjestöön tai vastaavaan tahoon. Myös kyseisen maan edustustoon kannattaa olla yhteydessä.

Ohessa joitain Euroopassa ja muualla toimivia lapsikaappausasiaa ajavia järjestöjä ja verkostoja.

Missing Children Europe

ArgentiinaFound: United Children for the World Foundation
Australia: Empty Arms -network. Ei internetsivuja. Yhteyshenkilö Jacqueline Pascarl-Gillespie (puh.: +61 (0) 438 811 536).
Belgia: Child Focus
Bulgaria: Nadja Centre Foundation
Espanja: Fundación ANAR, Association Para la Recuperación de Ninos Sacados de su Pais. Ei internetsivuja. Puh.: +34 97 6216613.
HollantiCentrum Internationale Kinderontvoering
Irlanti: ISPCC – The Irish Society for the Prevention of Cruelty to ChildrenIrish Missing Children’s website, Irish Center for Parentally Abducted Children, ICPAC. Ei internetsivuja. Yhteyshenkilö Patsy Ashe (puh.: +353 1 6620667)
Iso-Britannia: Missing PeopleReunitePACT – Parents and Abducted Children Together
Italia: SOS Il Telefono Azzurro Onlus
Itävalta: 147 Rat auf Draht
Japani: Japan Children´s Rights Network
Kanada: Child FindMissing Children Society of CanadaEnfant-Retour Québec
Kreikka: Smile of the Child
Kroatia
Centar za nestalu – CNZD
Kypros: HFCSPAVO
LatviaBezvests.lv
LiettuaMissing Persons’ Families Support Centre
Portugali: Instituto de Apoio à CriançaAssociaçã o Portuguesa de Crianças Desaparecidas
Puola: Itaka Foundation
Ranska: APEVDroit d’EnfanceLa Mouette
RomaniaSalvati Copiii
Ruotsi: Saknade Barn
Saksa ja RanskaCommittee for Missing Children
Saksa: Initiative Vermisste Kinder
Serbia: Astra
SlovakiaLinka detskej istoty, n. o.
Sveitsi: Foundation for the Research of Missing Children – FREDIMissing Children SwitzerlandFondation Suisse du Service Social International
TšekkiCesta z krize, z.u ̊
Ukraina: NGO Magnolia
UnkariKék Vonal
Yhdysvallat: Committee for Missing ChildrenPolly Klaas -säätiö / Stop Family Abductions now

Muita hyödyllisiä sivustoja (englanniksi)

Mikäli kaipaat lisätietoa kansainvälisistä lapsikaappauksista ja perheoikeudesta, tutustu esimerkiksi joihinkin alla oleviin englanninkielisiin sivustoihin. Mikäli kaipaat jotain tiettyä maata koskevaa tietoa, ota yhteyttä kyseisen maan edustustoon.