Kaapatut Lapset ry:n Toivon Talo tarjoaa tietoa ja välitöntä apua kansainvälisissä lapsikaappausasioissa sekä kansainvälisissä huoltokiistatilanteissa. Tuen avulla huoltajia ohjataan toimimaan oikein kaapattujen lastensa palauttamiseksi, kaappausten ehkäisemiseksi ja kansainvälisten huoltokiistojen ratkaisemiseksi. 

Tukea on saatavilla puhelimitse, chatissa sekä sopimalla tapaamisen. Lisäksi yhdistyksen kautta on mahdollista saada vertaistukea. 

Tukipuhelin

Ota yhteyttä soittamalla 045 8553055! Myös viikonloppuisin. Arkisin puhelimeen vastaavat yhdistyksen työntekijät ja viikonloppuisin  vapaaehtoiset päivystäjät.

Yhdistyksen vapaaehtoiset puhelinpäivystäjät ovat tavoiteltavissa viikonlopun aikana tilanteissa, jotka eivät voi odottaa viikonlopun yli. Kouluttamamme vapaaehtoiset kuuntelevat ja auttavat yhteydenottajia.

Chatit

Löydät chatit osoitteesta www.apuaeroon.fi .

Chat maanantaisin klo 11-14
Voit keskustella kahdenkulttuurin eroihin, kansainvälisiin huoltokiistoihin, lapsikaappaukseen tai sen uhkaan liittyvistä asioista Kaapatut Lapset ry:n työntekijän kanssa. Keskustelusta saat apua oikean aputahon löytämiseen, kun kansainväliset lapsen tapaamisoikeus-, asumis- tai huoltajuusasiat ovat perheessä aktiivisia sekä tarvittaessa lapsikaappausuhan arvioimiseen. Voit tulla chattiin nimettömänä. Voit ottaa yhteyttä myös, mikäli läheisesi tilanne huolestuttaa. Chat-keskustelut ovat kahdenkeskisiä ja luottamuksellisia.

Vertaistuki

Yhdistyksen parissa toimii osaava ja koulutettu joukko vertaistukijoita eli vertaisia, jotka tukevat ja neuvovat lapsikaappauksen, kaappausuhan tai vaikean kansainvälisen huoltokiistan kokeneita perheitä. Vertaiset ovat kokemusasiantuntijoita, jotka auttavat vaikeassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Vertaistuki on korvaamatonta tilanteessa, jossa ymmärtävää ja sopivaa tukea tarjoavia tahoja on hyvin vähän.

Voimaa vertaistuesta

Lapsikaappaus, kaappausuhka ja kansainväliset huoltokiistat kuormittavat perhettä henkisesti ja taloudellisesti. Pelko ja huoli lapsikaappauksesta sekä stressi tilanteesta selviämisestä heikentää perheen toimintakykyä, jolloin vertaistukitoiminta voi parhaimmillaan auttaa jaksamaan ja pääsemään eteenpäin vaikeasta tilanteesta. Ihmisen toimintakyky romahtaa usein vasta, kun pahin kriisi on ohi. Tämän vuoksi pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden vertaistukeen ja muuhun neuvontaan ja ohjaukseen kriisin kaikissa vaiheissa.

Yhdistyksen vertaiset toimivat vapaaehtoisesti ja valtakunnallisesti, jonka vuoksi tuki järjestyy parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse. Tuettavan ja vertaisen väliset tapaamiset riippuvat aina välimatkasta ja mahdollisuudesta tavata, joten yhdistys suosittelee etäyhteyttä tuen saamiseksi.

Haluatko vertaisen?

  • Ota yhteyttä Kaapatut Lapset ry:n toimistoon (toimisto@kaapatutlapset.fi) tai puhelimitse 0458553055 ja kerro tilanteestasi.
  • Yhdistys etsii vertaisen, joka jakaa kanssasi vastaavan omakohtaisen kokemuksen.
  • Vertainen ja tuettava vaihtavat yhteystietoja.
  • Tuettavalla on myös aina mahdollisuus saada neuvontaa ja ohjausta Toivon Talolta.

Haluatko vertaiseksi?

  • Ota yhteyttä: kansalaistoiminta@kaapatutlapset.fi tai 0505543837.
  • Yhdistämme vertaisen ja tuen tarvitsijan. Tukija ja tuettava vaihtavat yhteystietoja ja sopivat puheluista, tapaamisista tai muusta yhteydenpidosta.
  • Vertainen voi aina ottaa yhteyttä Toivon Taloon, jos jokin asia mietityttää.
  • Aloitteleva vertainen saa myös halutessaan tukea kokeneemmilta vertaisilta.

 Muita tuki- ja toimintamuotoja

Tiedotamme, teemme yhteistyötä viranomaisten, asianajajien ja asianhoitajien kanssa sekä järjestämme psykososiaalista kuntoutusta ja virkistävää toimintaa perheille ja järjestämme keskusteluiltoja eri teemoista.

Voimaantumisviikonloppu perheille
Perheille suunnattua toimintaa ovat  kerran vuodessa järjestetty voimaantumisviikonloppu, jonka aikana vanhemmille ja lapsille on omaa järjestettyä ohjelmaa.

Emme kerro voimaantumisviikonloppujen ajankohtaa tai paikkaa julkisesti, koska haluamme taata osallistuvien perheiden turvallisuuden. Tiedon saat kysymällä  toimisto@kaapatutlapset.fi.