Kaapatut Lapset ry:n tuki- ja neuvontapiste Toivon Talo tarjoaa tietoa ja välitöntä apua kansainvälisissä lapsikaappausasioissa sekä kansainvälisissä huoltokiistatilanteissa. Neuvonnan avulla huoltajia ohjataan toimimaan oikein kaapattujen lastensa palauttamiseksi, kaappausten ehkäisemiseksi ja kansainvälisten huoltokiistojen ratkaisemiseksi. 

Tukea, neuvontaa ja ohjausta on saatavilla puhelimitse, chatissa sekä sopimalla tapaamisen. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Tarja Räisänen vastaa neuvonta- ja ohjaustyöstä. Lisäksi yhdistyksen kautta on mahdollista saada vertaistukea.

Ota yhteyttä soittamalla tuki- ja neuvontapuhelimeen 044 2626662! Arkisin puhelimeen vastaavat yhdistyksen työntekijät ja viikonloppuisin vapaaehtoiset päivystäjät.

Yhdistyksen vapaaehtoiset puhelinpäivystäjät ovat tavoiteltavissa viikonlopun aikana tilanteissa, jotka eivät voi odottaa viikonlopun yli. Kouluttamamme vapaaehtoiset kuuntelevat ja auttavat yhteydenottajia.

Yhdistyksen viikonloppupäivystysnumero: 044 2626 662.

Hätätilanteissa tulee kuitenkin aina olla yhteydessä yleiseen hätänumeroon 112.

Hätäkeskuslaitos on ottanut myös käyttöön kadonneiden lasten 116 000-puhelinnumeron, johon voi olla yhteydessä ei-kiireellisissä tilanteissa.

116 000-numeroon voi olla yhteydessä kun haluat:

 •  kysyä neuvoa lapsen katoamiseen liittyvissä asioissa
 •  ilmoittaa kadonneeksi ilmoitetun lapsen löytymisestä
 • ilmoittaa löytäneesi eksyneen tai perheestään erilleen joutuneen lapsen
 • hakea tietoa kadonneesta lapsestasi

Löydät yksilöchatit osoitteesta www.apuaeroon.fi tai sivumme oikeasta alalaidasta.

Chat on avoinna seuraavasti:

 • To 19.8. klo 12-14 (Possibility to ask in English)
 • Ti  24.8. klo 16-20
 • Ti 30.8 klo 16-20
 • To  2.9. klo 12-14 (Possibility to ask in English)
 • Ti5.10. klo 16-20

Voit keskustella kahdenkulttuurin eroihin, kansainvälisiin huoltokiistoihin, lapsikaappaukseen tai sen uhkaan liittyvistä asioista Kaapatut Lapset ry:n työntekijän tai vapaaehtoisen päivystäjän kanssa. Keskustelusta saat apua oikean aputahon löytämiseen, kun kansainväliset lapsen tapaamisoikeus-, asumis- tai huoltajuusasiat ovat perheessä aktiivisia sekä tarvittaessa lapsikaappausuhan arvioimiseen.

Vapaaehtoiset ovat saaneet koulutuksen tehtävään, ja heillä usein on omakohtaista kokemusta esimerkiksi lapsikaappauksesta tai sen uhasta, kansainvälisestä huoltokiistasta tai erotilanteesta.

Voit tulla chattiin nimettömänä. Voit ottaa yhteyttä myös, mikäli läheisesi tilanne huolestuttaa. Chat-keskustelut ovat kahdenkeskisiä ja luottamuksellisia.

Lisäksi järjestämme ryhmächatteja, joiden tarkoitus on tarjota mahdollisuus vertaistukeen ja neuvontaan lapsikaappauksen, kaappausuhan tai kansainvälisen huoltokiistan keskellä eläville vanhemmille. Järjestämme myös monikulttuuristen yhden vanhemman perheiden vanhemmille vertaistukitoimintaa. Löydät kaikki ryhmächatit ja tarkemmat tiedot Tukinetin sivuilta.

Yhdistyksen parissa toimii osaava ja koulutettu joukko vertaistukijoita eli vertaisia, jotka tukevat ja neuvovat lapsikaappauksen, kaappausuhan tai vaikean kansainvälisen huoltokiistan kokeneita perheitä. Vertaiset ovat kokemusasiantuntijoita, jotka auttavat vaikeassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Vertaistuki on korvaamatonta tilanteessa, jossa ymmärtävää ja sopivaa tukea tarjoavia tahoja on hyvin vähän.

Voimaa vertaistuesta

Lapsikaappaus, kaappausuhka ja kansainväliset huoltokiistat kuormittavat perhettä henkisesti ja taloudellisesti. Pelko ja huoli lapsikaappauksesta sekä stressi tilanteesta selviämisestä heikentää perheen toimintakykyä, jolloin vertaistukitoiminta voi parhaimmillaan auttaa jaksamaan ja pääsemään eteenpäin vaikeasta tilanteesta. Ihmisen toimintakyky romahtaa usein vasta, kun pahin kriisi on ohi. Tämän vuoksi pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden vertaistukeen ja muuhun neuvontaan ja ohjaukseen kriisin kaikissa vaiheissa.

Yhdistyksen vertaiset toimivat vapaaehtoisesti ja valtakunnallisesti, jonka vuoksi tuki järjestyy parhaiten sähköpostitse tai puhelimitse. Tuettavan ja vertaisen väliset tapaamiset riippuvat aina välimatkasta ja mahdollisuudesta tavata, joten yhdistys suosittelee etäyhteyttä tuen saamiseksi.

Tutustu vanhempien ja muiden lapsikaappausta läheltä seuranneiden tarinoihin ja kokemuksiin.

Haluatko vertaisen?

 • Ota yhteyttä Kaapatut Lapset ry:n toimistoon (toimisto@kaapatutlapset.fi) tai puhelimitse 0442626662 ja kerro tilanteestasi.
 • Yhdistys etsii vertaisen, joka jakaa kanssasi vastaavan omakohtaisen kokemuksen.
 • Vertainen ja tuettava vaihtavat yhteystietoja.
 • Tuettavalla on myös aina mahdollisuus saada neuvontaa ja ohjausta Toivon Talolta.

Haluatko vertaiseksi?

 • Ota yhteyttä Kaapatut Lapset ry:hyn (toimisto@kaapatutlapset.fi).
 • Yhdistämme vertaisen ja tuen tarvitsijan. Tukija ja tuettava vaihtavat yhteystietoja ja sopivat puheluista, tapaamisista tai muusta yhteydenpidosta.
 • Vertainen voi aina ottaa yhteyttä Toivon Taloon, jos jokin asia mietityttää.
 • Aloitteleva vertainen saa myös halutessaan tukea kokeneemmilta vertaisilta.

Apuna tilanteen arvioinnissa voi käyttää myös listaa, johon yhdistys on listannut jäsenten ja yhteydenottajien avulla lapsikaappausuhan merkkejä. Lue lisää lapsikaappausuhan arvioinnista.

Muita tuki- ja toimintamuotoja

Tiedotamme, teemme yhteistyötä viranomaisten, asianajajien ja asianhoitajien kanssa sekä järjestämme psykososiaalista kuntoutusta ja virkistävää toimintaa perheille.

Järjestämme kerran vuodessa koko perheelle suunnatun voimaantumisviikonlopun, jonka aikana vanhemmille ja lapsille on omaa järjestettyä ohjelmaa. Voimaantumisviikonloput sijoittuvat yleensä keväälle tai loppuvuodelle, ja niiden paikka vaihtuu, koska haluamme kohdata avun tarvitsijoita aina eri puolilla Suomea. Voimaantumisviikonlopuissa on vaihtuva teema, jonka valinnassa huomioidaan osallistujien tarpeet.

Voimaantumisviikonlopuissamme on kohtuullinen omavastuuhinta, noin 20 €/aikuinen.

Emme kerro voimaantumisviikonloppujen ajankohtaa tai paikkaa julkisesti, koska haluamme taata osallistuvien perheiden turvallisuuden. Tiedon saat kysymällä sitä yhdistykseltä: toimisto@kaapatutlapset.fi.

Järjestämme säännöllisesti vertaistuellisia pulinakerhoja toimistollamme tai muussa sopivassa paikassa. Pulinakerhot ovat avoimia kaikille lapsikaappauksen, kaappausuhan tai kansainvälisen huoltokiistan kokeneille perheille. Pulinakerhon aikana on järjestetty lastenhoito, jotta vanhemmat pääsevät keskustelemaan rauhassa. Tarjoamme pulinakerhoissa kahvia, teetä ja pientä evästä.

Kerromme uusimmista pulinakerhoista tapahtumakalenterissamme, tiedotteissamme ja ajankohtaispalstallamme. Voit myös esittää toiveen pulinakerhon järjestämiseksi: toimisto@kaapatutlapset.fi


Yhdistys järjestää satunnaisesti myös keskusteluiltoja, joissa on vieraileva asiantuntija tai avun tarjoaja. Keskusteluiltoiltoja järjestetään ajankohtaisten aihealueiden sekä osallistujien tarpeen ja mielenkiinnon mukaisesti.

Kerromme keskusteluilloista samoilla kanavilla pulinakerhojen kanssa.