Tietopaketti – Mitä asioita on hyvä tietää ennen muuttoa tai perheen perustamista ulkomaille 		

Kysele, lue kirjoja, ymmärrä

Kommunikoikaa, käykää lävitse molempien kulttuurien erot ja samankaltaisuudet. Mitä asioita toisen kulttuurissa hyväksyt, tai et pysty hyväksymään?

Pidä kiinni omista mielipiteistäsi ja arvoistasi, keskustelkaa siitä, miten tärkeitä ne ovat teille ja mistä olette valmis joustamaan.

Miettikää, minkälainen on molempien käsitys perheestä, ja selvittäkää mahdolliset eroavaisuudet

Miettikää, miten teette kompromisseja, ja missä asioissa kompromissien teko ei ole mahdollista?

Opettele asuinmaasi kieltä, jotta voit kommunikoida kumppanisi ja hänen perheensä kanssa ja kotoudut paremmin siihen yhteiskuntaan. Kieli on avain kulttuuriin.

Tutustu kumppanisi vanhempiin ja lähisukuun ja heidän perhetaustaansa.

Onko suvussa muita, joilla on ulkomainen kumppani, ja onko perheellä odotuksia ulkomaiselle kumppanille, joista olisi hyvä olla tietoinen?

Miten perheen sisällä käsitellään vaikeita asioita, ja pystytäänkö niistä puhumaan?

Olkaa ystäviä riittävän kauan. Tapaa kumppanisi perhe. Menkää naimisiin ja hankkikaa lapsia vasta, kun olette hyväksyneet molempien kulttuurin ja niiden eroavaisuudet.

Saatko uudessa asuinmaassa eläkettä tai työttömyysturvaa, ja missä tilanteissa, saatko pitää tulot itselläsi?

Saatko työskennellä ja opiskella?

Minkälainen palkkataso on miesten ja naisten välillä?

Kuinka uudessa asuinmaassa on perheneuvola- ja lääkäripalvelut järjestetty?

Onko asuinmaassanne tarvittaessa abortti sallittu?

Saatko raskausaikana käydä tutkimuksissa?

Miten päivähoito on järjestetty, onko sitä?

Miten nuorena aloitetaan koulu, minkälaiset koulutusmahdollisuudet on, hyväksytkö uskonnollisen koulun, hyväksyykö koulu kaikki uskonnot?

Onko lapsenne kastettava kyseisen maan uskontoon ennen kouluun menoa?

Selvittäkää ennen avioliittoa perintöasiat kumppanin kuoleman sattuessa, kuka perii ja kenet?

Ennen avioliittoa, opettele tuntemaan itsesi ensin, opettele tuntemaan itsesi myös uudessa kulttuurissa ja miten siellä ollaan.

Selvittäkää, minkä mukaan uudessa asuinmaassa uskonto ja kansalaisuus määräytyvät – > saattaa vaikuttaa siihen, mitkä lait koskevat perhettänne

Miten jaatte tulot ja kustannukset, miten jaatte lasten kustannukset?

Saatteko asua yhdessä ennen naimisiin menoa?

Onko teidän oltava naimisissa ennen lasten saamista?

Onko teidän mentävä naimisiin, mikäli kumppani tulee raskaaksi?

Joudutko vaihtamaan uskontoa esim. naimisiin mennessä?

Selvittäkää minkälaiset lastenkasvatusarvot/tavat teillä ja suvulla on.

Tuleeko teidän olla naimissa, jotta lapsi pääsee kouluun?

Minkä asioiden mukaan lasten uskonto ja kansalaisuus määräytyy?

Saako lapsistanne tulla kaksi-kolmikielisiä?

Saatko lääkitä lasta tarvittaessa?

Selvittäkää, minkälaiset roolit molemmilla on perheessä uudessa asuinmaassa, muuttuuko se lapsen saamisen jälkeen

Selvitä uuden asuinmaasi/asunpaikkakuntasi järjestötoiminta, turvakodit, ja suurlähetystön tiedot

Minkälainen rooli/asema isovanhemmilla on perheessänne? 

Saatko puhua vapaasti yksityisesti/julkisesti? 

Saatko kulkea vapaasti uudessa asuinmaassa? 

Onko uudessa asuinmaassa pukeutumissääntöjä, jos on, mistä ne ovat peräisin? 

Saavatko ystävät ja sukulaiset vierailla? 

Selvitä miten uudessa asuinmaassa lapset kirjataan myös suomeen, ja miten kansalaisuus haetaan. 

Muista, että sinulla on hyvä olla kirjallinen lupa siihen, että voit matkustaa lapsien kanssa ilman kumppaniasi.

Huomioi muuttuuko kumppanisi käytös muuton/avioliiton tai lapsen syntymän jälkeen. 

Hanki itsellesi vertaistukea uudesta asuinmaastasi, pidä yhteys omiin sukulaisiin ja ystäviin.

Pyydä tarvittaessa apua sukulaisilta, muilta sukulaisilta, järjestöiltä. 

Avioliittoa suunnitellessanne, tehkää kirjallinen sopimus tärkeistä asioista mahdollisen eron sattuessa, esim. omaisuuden jakaminen.

Keskustelkaa myös siitä, missä maassa lapset asuvat mahdollisen eron jälkeen. Kirjatkaa kaikki ylös esim. avioliittosopimukseen, jotta tarvittaessa sinulla on näyttää kirjallinen sopimus eron jälkeen vaikeuksien varalta.

Selvitä miten saat avioeron uudessa asuinmaassa.

Selvitä onko ensin haettava asumiseroa, miten eroaa avioerosta, kuinka kauan asioiden käsittely kestää oikeudessa.

Pidä itselläsi oma ja mahdollisten lapsien passit.

Pidä itselläsi omat ja lasten tulot, jotta eron sattuessa sinulla on rahaa

Selvittäkää, tarvitsetteko sekä virallisen eron, että uskonnollisen eron.

Tarvitsetko kumppanisi luvan erolle?

Miten huoltajuus jaetaan, ja miten ne käsitellään oikeudessa, miten kauan kestää.

Saatko eron jälkeen mennä uusiin naimisiin?

Saavatko lapset asua luonasi eron jälkeen, tai mennessäsi uusiin naimisiin?

Selvitä onko tuloillasi mahdollisuus saada ilmaista lakiapua ero- ja huoltajuusasioihin

Mahdollisen eron sattuessa kannattaa selvittää kuuluuko sinulle elatustuki, jos kuuluu, kuka maksaa

Saatteko palata kotimaahanne halutessanne, tarvitaanko siihen puolison lupa

Mikäli eroatte, muistakaa että lapsilla on oikeus molempiin vanhempiin ja molempien kulttuuriin ja uskontoon. Molempien kulttuuri on yhtä arvokas

Perhe maailmalla, ”Kulttuurista toiseen – avaimia ja oivalluksia” webinaarisarja

”Kulttuurista toiseen – avaimia ja oivalluksia” on kolmiosainen webinaarisarja, jonka tallenteet on julkaistu Suomi-Seuran YouTube-kanavalla. Webinaarisarja on suunnattu sinulle, joka mietit ulkomaille muuttoa – tai olet ehkä jo muuttanut toiseen maahan.”

Kursseja ja tehtäviä

Ulkosuomalaisia blogeja luettavaksi

Lähde: Kirsi Anttila, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Yhteisöpedagogi Yamk. Opinnäytetyö LAKEE-selvitys - Selvitys lapsikaappauksen ennaltaehkäisemiseksi. Opinnäytetyö julkaistaan 2022 alussa.