Strategia vuosille 2024-2027

Kaapatut Lapset ry:n toiminnalle on luotu strategia, joka koskettaa vuosia 2024-2027

 

Lataa strategia 2024-2027 PDF-tiedostona: Strategia 2024-2027

Toimintalinja perheiden kohtaamiseen

Olemme tehneet toimintalinjan, jonka mukaisesti kohtaamme yhteydenottajiamme.

Yhdistyksen koko toiminnan tavoitteena on, että

 1. kaapatut lapset saadaan mahdollisimman pian palautettua vakinaiseen asuinmaahansa,
 2. mahdollisimman moni lapsikaappausuhka saadaan poistettua ja lapsikaappaus estettyä,
 3. vaikeissa kansainvälisissä huoltokiistoissa vanhemmat löytävät ratkaisun ilman lapsikaappausta tai sen uhkaa tai toisen vanhemman vieraannuttamista sekä
 4. kyseisissä tilanteissa elävät perheet saavat tukea ja neuvoja.

Kaapatun lapsen palattua vakinaiseen asuinmaahansa, pahimman lapsikaappausuhan tultua torjutuksi ja mahdollisen vieraannuttamistilanteen korjaamisen jälkeen tavoitteena on auttaa vanhempaa löytämään ja hyväksymään se yhteistyövanhemmuuden muoto, joka kyseisessä perheessä on mahdollinen samalla turvaten lapsi. Yhteydenottajia tuetaan kuulemaan ja näkemään lapsen tarpeet ja näin tuetaan vanhemmuutta ja erottamaan oma erotuska vanhemmuudesta.

Lopullinen tavoite on, että yhteydenottaja ja kriisiperhe voimaantuvat ja joko tulevat mukaan yhdistyksen toimintaan ensin tuen saajana, myöhemmin vertaistukijana tai muuna vapaaehtoisena tai voivat todeta avun ja tuen saamisen tarpeen poistuneen ja jatkavat elämäänsä ilman kriisiä.

Vaikka käytännön neuvonta ja tuki kohdistuu yleensä ensisijaisesti vanhempaan tai muuhun aikuiseen yhteydenottajaan, on kaiken toiminnan taustalla aina lapsi, jonka tarpeista ja edusta yhteydenottajaa muistutetaan ja johon keskustelut pyritään ohjaamaan.

Tutustu yhdistyksen koko toimintalinjaan.

Ennaltaehkäisevät toimintatavat lasten toiminnassa

Olemme luoneet ennaltaehkäisevien toimintatapojen ohjeistuksen vapaaehtoisille ja palkatuille lastenhoitajillemme. Ohjeistuksen tarkoituksena on ehkäistä mahdollisia ongelmatilanteita lasten parissa. Toivon Talon henkilökunta opastaa lastenhoitajia lasten toiminnassa ja kertoo heille ohjeistuksesta.

Lue koko ennaltaehkäisevien toimintatapojen ohjeistus.

 

Turvallisemman tilan periaatteet

Pyrimme luomaan tapahtumiimme ja kaikkeen toimintaamme turvallisemman tilan kaikille. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ilman pelkoa minkäänlaisesta syrjinnästä, häirinnästä tai ahdistelusta. Yhdenvertaisen, kunnioittavan ja avoimen ilmapiirin luomiseksi pyydämme myös kaikkia toimintaan osallistuvia noudattamaan turvallisemman tilan periaatteita: 

 • Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa ja itsemääräämisoikeutta. 
 • Älä tee oletuksia toisen seksuaalisuudesta, sukupuolesta tai taustasta.  
 • Älä pilkkaa tai nolaa ketään puheillasi tai käytökselläsi. 
 • Anna tilaa ja puheenvuoro toisillekin.  
 • Kuuntele ennakkoluulottomasti.
 • Pyydä anteeksi, jos olet loukannut muita.  
 • Puutu, jos huomaat epäasiallista kohtelua.