Ensimmäinen suomenkielinen vanhemmuussuunnitelma julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ensimmäisen suomenkielisen vanhemmuussuunnitelman, joka on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen.

Suunnitelman avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan. Tärkeintä on löytää ratkaisuja, jotka varmistavat, ettei lapsen yhteys kumpaakaan vanhempaan pääse katkeamaan.

Toisin kuin lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva sopimus tai tuomioistuimen päätös, vanhemmuussuunnitelma ei ole juridinen asiakirja. Siten viranomaiset eivät voi valvoa sen toteutumista.

Suunnitelman esikuvina ovat olleet jo muun muassa Australiassa ja Englannissa käytössä olevat vanhemmuussuunnitelmat (parenting plan).

Ennen vanhemmuussuunnitelman lopulliseen muotoon saattamista STM kerää palautetta ja kommentteja nyt julkaistavasta koeversiosta. Palautteen pohjalta on suunnitelman työstämistä ja kehittämistä jatketaan niin, että se voidaan ottaa käyttöön yhtenä pysyvänä työkaluna lasten elämän järjestämisessä vanhempien eron jälkeen.

Vanhemmuussuunnitelmasta lisää löydät sivulta:

http://stm.fi/vanhemmuussuunnitelma

——————————-

Vanhemmat, jotka ovat kiinnostuneita vanhemmuussuunnitelman tekemisestä voivat olla yhteydessä Tarja Räisäseen: tarja.raisanen@kaapatutlapset.fi.