9.–9.11.2023 17.30-19.30 online/Teams

In English
In this online discussion evening we deconstruct preconceptions related to culture, parenting and gender norms and to increase understanding between different perspectives.
 

Our guest speakers Cecilia (Educationist / Sociologist & founder of Ceci Educare Oy) and Jabbie (Educationist & board member of Ceci Educare Oy) will answer questions and speak about their observations while navigating these topics in Finland. The event is aimed for parents in intercultural families, those planning to start a family and well as professionals that meet intercultural families. 

You are welcome to send your own questions in advance with the registration form. We will include them in the discussion anonymously. The discussion is in English but you can use Finnish, too.

Suomeksi
Marraskuun keskusteluillassa puretaan kulttuuriin, vanhemmuuteen ja sukupuolirooleihin liittyviä ennakkokäsityksiä ja lisätään ymmärrystä eri näkökulmista.
 

Vieraamme Cecilia (kouluttaja, sosiologi ja perustaja/Ceci Educare Oy) and Jabbie (kouluttaja ja hallituksen jäsen/Ceci Educare Oy) vastaavat kysymyksiin ja kertovat omista havainnoistaan näiden teemojen parissa. Tapahtuma on suunnattu monikulttuuristen perheiden vanhemmille, perheen perustamista suunnitteleville sekä ammattilaisille, jotka kohtaavat monikulttuurisia perheitä.

Voit lähettää kysymyksesi etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä, jolloin se esitetään anonyymisti. Keskustelu toteutetaan englanniksi, mutta myös suomen kieltä voi käyttää.

Otsikkokuva: John Diez

Regisration has ended. You can contact us at toimisto@kaapatutlapset.fi if you are interested in this event. Ilmoittautuminen päättynyt. Voit kysyä ehditkö vielä mukaan sähköpostilla toimisto@kaapatutlapset.fi