Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen tarkoituksena on ottaa käyttöön uudenlainen, laaja-alainen ja vetovoimainen sote-keskus, jonka osana toimivat myös perhekeskukset. Yhdistyksemme on mukana hankkeen perhekeskuskehittämistyössä.

Kehittämistyöhön tullaan osallistamaan monialaisten toimijoiden lisäksi myös alueen asukkaita. Asukkaiden mukaanotto kehittämiseen edesauttaa asiakaslähtöisten ja asiakkaille vaikuttavuutta tuottavien palvelukokonaisuuksien rakentamisen Vantaan–Keravan alueelle.

Kohtaamispaikka perhekeskuksen palvelukokonaisuudessa ja Koivukylän malli

Kohtaamispaikka on avoin, matalan kynnyksen paikka lapsille, nuorille ja perheille. Koivukylän mallin mukaisessa kohtaamispaikassa perheet saavat paitsi vertaistukea ja mielekästä tekemistä, myös kynnyksetöntä ja oikea-aikaista tukea erilaisiin elämäntilanteisiin niin kaupungin, järjestöjen kuin seurakunnan tuottamina palveluina. Eri toimijoiden työntekijät kohtaavat perheitä arjessa, järjestävät ajanvarauksettomia neuvonta-aikoja ja vertaisryhmiä. Mallissa huomioidaan myös perheiden mahdolliset aineellisen avun tarpeet.

Kohtaamispaikan mallissa yhteistoimijuus ja yhteisjohtajuus tuottavat aitoa kaupungin ja järjestöjen yhteistoimintaa, joka tukee perheiden avun saamista. Yhteisen päätöksenteon rakenteet lisäävät perheiden mahdollisuuksia saada oikeaa tukea oikeassa elämänvaiheessa.

Kohtaamispaikkatoiminta tarjoaa mahdollisuuksia yhteisöllisyydelle, osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Koivukylän mallissa on olennaista perheiden ja vapaaehtoisten osallisuuden vieminen toimijuuden ja kehittäjäosallisuuden tasoille. Kohtaamispaikkaa on kehitetty yhteiskehittämällä yhdessä perheiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Kehittämistyötä on tehty ja kohtaamispaikkaa on johdettu yhteisjohtajuuden periaatteella kaupungin ja järjestöjen tasavertaisena yhteistyönä. Mukana on ollut Vantaan sosiaali- ja terveystoimi ja varhaiskasvatus sekä Mannerheimin lastensuojeluliitto (MLL), Vantaan Turvakoti ry, Moniperheet ja Loisto Setlementti ry. Lisäksi yhteistyössä on ollut mukana seurakunta ja lukuisia muita järjestöjä.

Malli kohtaamispaikan osallisuuden, yhteistoimijuuden ja yhteisjohtajuuden tukirakenteista

Malli kohtaamispaikan viikoittaisesta toiminnasta