Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen tarkoituksena on ottaa käyttöön uudenlainen, laaja-alainen ja vetovoimainen sote-keskus, jonka osana toimivat myös perhekeskukset. Yhdistys on mukana hankkeen perhekeskuskehittämistyössä.

Kehittämistyöhön tullaan osallistamaan monialaisten toimijoiden lisäksi myös alueen asukkaita. Asukkaiden mukaanotto kehittämiseen edesauttaa asiakaslähtöisten ja asiakkaille vaikuttavuutta tuottavien palvelukokonaisuuksien rakentamisen Vantaan–Keravan alueelle.

Kehittämiskokonaisuuksissa tullaan huomioimaan alueen suuri ulkomaalaistaustaisten määrä ja palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden varmistaminen myös kielellisesti ja kulttuurisesti vaikuttavalla tavalla.

Hankekokonaisuudesta lisää Vantaan kaupungin sekä Innokylän sivuilla.