Turvakoti on tarkoitettu kaikille perhe- ja lähisuhteissa väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille, jotka tarvitsevat välitöntä turvapaikkaa väkivallasta selviytymiseen. Turvakodissa tarjotaan välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta.

Turvakotiin voi hakeutua yksin tai lasten kanssa. Turvakotiin voi tulla suoraan tai soittamalla etukäteen ja palvelu on asiakkaalle maksutonta. Asiakkaat ja yhteistyötahot voivat myös soittamalla saada turvakodista keskusteluapua ja neuvontaa lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä kysymyksissä.

Työskentely turvakodin asiakkaan kanssa

Turvakodissa ollaan akuutin kriisitilanteen ajan. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan katkaisu, turvallisuuden lisääminen ja väkivallan uusiutumisen ehkäisy. Turvakodilla on mahdollisuus käydä kahdenkeskisiä keskusteluja väkivaltatyöhön erikoistuneen henkilökunnan kanssa. Myös lapsille järjestetään kahdenkeskisiä tapaamisia työntekijöiden kanssa. Yhdistys on mukana MARAK – Moniammatillinen riskinarviointi -työryhmässä, ja turvakodin asiakas voidaan ohjata MARAKiin. Kotiin jäävän puolison on mahdollista saada keskusteluapua lähisuhdeväkivaltatyön avopalveluista.

Psykososiaalisen tuen lisäksi turvakodissa asiakas saa apua käytännön asioiden, kuten asunnon tai lähestymiskiellon hakemiseen. Vertaistukiryhmä mahdollistaa tuen saamisen samassa tilanteesta olevilta henkilöiltä. Turvakotijaksolla kartoitetaan asiakkaan tuen ja avun tarvetta asiakaslähtöisesti. Arvioimme tarvittavia tukitoimia jakson päättymisen jälkeen yhteistyössä muiden palveluntarjoajien kanssa.

Turvakodin yhteystiedot

Koivukylän puistotie 27,
01360 Vantaa
p. 040 4555 543
(Huom. ei tekstiviestejä)
turvakoti@vantaanturvakoti.fi

Turvakotitoiminnan päällikkö:
Maria Sandbäck
p. 050 304 4180

maria.sandback@vantaanturvakoti.fi

Väkivaltaa on:

  • Henkinen väkivalta, kuten pelottelu, uhkailu, alistaminen, eristäminen, kontrollointi, nimittely ja vähättely
  • Fyysinen väkivalta kuten lyöminen, kuristaminen, hiuksista repiminen ja kiinni pitäminen
  • Seksuaalinen väkivalta kuten seksiin painostaminen ja raiskaus
  • Taloudellinen väkivalta kuten taloudellinen kontrollointi, taloudellinen epätasa-arvo
  • Kulttuurinen ja uskonnollinen väkivalta, kuten henkilön kulttuuriin, vakaumukseen tai uskonnon harjoittamiseen liittyvän itsemääräämisen tahallinen loukkaaminen tai rajoittaminen
  • Vainoaminen, kuten henkilössä pelkoa tai ahdistusta aiheuttava toistuva ja tahallinen uhkailu, seuraaminen, tarkkailu tai muu näihin rinnastettava toiminta
  • Väkivallalla uhkaaminen
  • Väkivallalle altistuminen, kuten väkivallan näkeminen tai kuuleminen, väkivallan pelossa eläminen tai väkivallan seurauksien kokeminen
  • Laiminlyönti, kuten henkilön jättäminen vaille hoitoa, apua tai huolenpitoa tilanteissa, joissa hän on niistä riippuvainen
  • Kunniaväkivalta, jossa henkilöön kohdistetaan väkivaltaa tilanteessa, jossa häntä epäillään yhteisöllisten siveysperiaatteiden loukkaamisesta

Turvakodin tilat

Turvakodin uudet tilat on avattu syksyllä 2019. Tilat on suunniteltu turvakotitoimintaa varten sekä esteettömäksi. Yksi asiakashuone ja sen saniteettitilat täyttävät myös esteettömyysvaatimukset. Turvakodin tarkemmat esteettömyystiedot löytyvät täältä.

Turvakodissa on tilaa 14 perheelle. Jokaisessa huoneessa on oma kylpyhuone.