Vantaan turvakoti ry on mukana Vantaan kaupungin kaksivuotisessa Väkivallaton Vantaa -kehittämishankkeessa (2020-2022). Hankkeen tarkoituksena on lähisuhdeväkivallan ehkäisy sekä yhteisen toimintamallin ja välineistön kehittäminen lähisuhdeväkivalta-ilmiötä työssään kohtaaville työntekijöille.

Väkivallaton Vantaa -hanke pitää sisällään perehdytys- ja puheeksiottokoulutuksen, jota tarjotaan laajasti työntekijöille sosiaali-, terveys-, varhaiskasvatus- ja opetussektoreille. Tarkoituksena on, että koulutustallenne olisi jatkossa avoimesti myös kuntalaisten saatavillla.

Avainhenkilöverkosto tukee ehkäisytyötä

Lisäksi Vantaalle koulutetaan useita lähisuhdeväkivaltatyön avainhenkilöitä, jotka toimivat työntekijöiden tukena omissa työyksiköissään. Avainhenkilöiden tehtävänä on edistää lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä ja varmistaa, että asia otetaan puheeksi jokaisessa uuden asiakkaan kohtaamisessa lapsiperhepalveluissa. Avainhenkilöverkoston kautta on myös tarkoitus tiivistää kaupungin ja lähisuhdeväkivaltatyötä toteuttavien kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä.

Hankkeen eräänä keskeisenä tavoitteena on se, että lähisuhdeväkivaltaa kohtaavat vantaalaiset saavat aikaisempaa laadukkaampaa palvelua. Tätä edesauttaa hankkeen myötä toteutettu toimintamalli, joka selkeyttää myös palvelupolkua ja koordinaatiorakennetta, ja auttaa työntekijöitä ohjaamaan asiakkaita oikeanlaisen avun pariin.

Puheeksiotto- ja avainhenkilökoulutusten on tarkoitus käynnistyä vuoden 2021 alussa.

Hanketta vetää Vantaan kaupungin lähisuhdeväkivaltatyön erityisasiantuntija Lotta Hällström. Yhdistyksestä hankkeessa on mukana väkivaltatyön asiantuntija Kati Aitkoski.

Koulutukset:

Tarinat: