Föreningen Vantaan turvakoti ry

Alla människor har rätt till ett liv utan våld. Föreningen Vantaan turvakoti är en samhällsorganisation som arbetar för främjandet av trygga nära relationer. Föreningen hjälper de olika parterna av våldet och erbjuder expertis i frågor kring våld i nära relationer inom olika nätverk.

VÅLD SKALL INTE HÅLLAS HEMLIGT. VÅGA BE OM HJÄLP. VI VILL HJÄLPA.

Skyddshemmet

Då det är otryggt att stanna kvar i det egna hemmet p.g.a. våld, hotelser eller rädsla för våld, kan skyddshemmet vara till hjälp. Skyddshemmet erbjuder kortvarigt skydd för personer som blir utsatta för våld eller hot om våld. Du kan antingen ringa eller komma till skyddshemmet antingen ensam eller tillsammans med dina barn, vilken tid på dygnet som helst, dag eller natt.

Enheten för våld i nära relationer

Enheten erbjuder stöd och hjälp för alla parter av våldet – utsatta, förövare och barn. Vid enheten erbjuds stödsamtal och handledning för personer som upplevt våld eller hotats med våld i nära relationer. Enheten ordnar även professionellt handledda stödgrupper. Servicen är avgiftsfri för klienterna.

Skyddshemmet

Adress:
Björkbyallen 27, 01360 Vanda
Tfn: 040 4555 543 (24h)
Obs ej SMS!

Karta
Kollektivtrafik info

Enheten för våld i nära relationer

Tfn: 040 773 1063
(vardagar 9-15)
avopalvelut@vantaanturvakoti.fi
Enheten i Dickursby:
Fernissagatan 6, 7:e vån., 01300 Vanda
Enheten i Klippsta:
Dammvägen 2, 01600 Vanda

Karta på enheten i Dickursby
Karta på enheten i Klippsta