Kohtaamispaikka on avoin, matalan kynnyksen paikka lapsille, nuorille ja perheille. Kohtaamispaikassa on mahdollisuus viettää aikaa yhdessä, osallistua toimintaan, saada vertaistukea ja tarvittaessa ammatillista apua ja ohjausta. Perheet itse, vapaaehtoiset sekä työntekijät vahvistavat lasten ja perheiden osallisuutta, vuorovaikutusta ja voimavaroja. Toiminta tukee vanhemmuutta ja lapsen kasvua, perheiden hyvää arkea ja yhteisöllisyyttä. Kohtaamispaikka on osa perhekeskuksen palvelukokonaisuutta, jota kehitetään osana Vantaa-Kerava-sote: Asukkaan asialla -hanketta.

Yhdistyksemme on mukana Koivukylän avoimen kohtaamispaikan ja Hakunilan lasten ja perheiden yhteisötalon toiminnassa. Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkömme väkivaltatyön asiantuntija on tavattavissa joko ajanvarauksella tai nimettyinä aikoina myös ilman ajanvarausta.

Työmme tavoitteena on tuoda tietoa lähisuhdeväkivallasta ilmiönä toimijoille ja perheille sekä tarjota keskusteluapua lähisuhdeväkivallan kokijoille ja tekijöille, aikuisille ja lapsille. Kohtaamme perheitä ja järjestämme heille ryhmätoimintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa sekä tarjoamme eri ammattilaisille konsultointia. Pysyvä työskentelymuotomme kohtaamispaikassa on parityönä Vantaan kaupungin eroauttamisen sosiaaliohjaajan kanssa toteutettava Eron- ja parisuhteen ensiapupiste. Tapaamisissa tarjotaan vanhemmille tukea, apua ja neuvontaa parisuhteen pulmissa, erokriisissä ja yksilöllisen palvelupolun löytämisessä.

Kohti perhekeskuksen avoimia kohtaamispaikkoja:

Video on tarkoitettu lapsiperheiden parissa toimiville ammattilaisille kehittämistyön tueksi.

Mikä on perhekeskuksen avoin kohtaamispaikka?

Video on tarkoitettu lapsiperheille ja hyvinvointialueiden asukkaille. Voit näyttää tätä videota työssäsi ja/tai vapaa-ajallasi kohtaamillesi lapsiperheille esitelläksesi avoimen kohtaamispaikan palveluita.

MARAK on THL:n koordinoima vakavan parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin ja uhrin auttamisen moniammatillinen menetelmä.

MARAK kokoaa alueella toimivat uhrin auttamiseksi työskentelevät viranomaiset ja järjestötahot yhteen ja koordinoi uhrille annettavaa tukea. Yhdistys on mukana MARAK-työryhmässä, ja turvakodin asiakas voidaan ohjata MARAKiin.

MARAK koostuu systemaattisesta väkivallan riskinarvioinnista. Jos riski on kohonnut, moniammatillinen työryhmä auttaa uhria. Työryhmässä laaditaan moniammatillinen suunnitelma, jonka tarkoitus on parantaa uhrin turvallisuutta.

Lue lisää MARAK-menetelmästä:
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/hyvinvointi-ja-terveys/vakivallan-ehkaisy/lahisuhdevakivalta/marak

Tukikeskus Varjo on eron jälkeisen vainon kysymyksiin keskittynyt valtakunnallinen tukikeskus, jonka tavoitteena on eron jälkeisen turvallisuuden parantaminen sekä eri osapuolten tukeminen. Varjon Vantaan alueen työntekijä toimii osana Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivulan työryhmää.

Varjosta asiakas saa ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista kriisiapua ja yksilö- tai ryhmämuotoista vertaistukea esimerkiksi tilanteessa, jossa väkivalta jatkuu eron jälkeen, tai asiakkaan entisellä kumppanilla tai asiakkaalla itsellään on vaikeuksia antaa entisen kumppaninsa jatkaa elämäänsä eron jälkeen. Tukikeskus Varjo tarjoaa asiakkaille myös mahdollisuuksia chat-keskusteluun ja verkkoryhmiin.

Tukikeskus Varjo on myös asiantuntijayksikkö, ja sen työntekijät kouluttavat ja antavat konsultaatiota ammattilaisille eron jälkeisen vainon kysymyksissä. Asiakas- sekä tutkimusyhteistyötä hyödyntävässä kehittämistyössä huomioidaan kaikkien osapuolten turvallisuus.

Ota yhteyttä:

Salla Kaikkonen
psykologi, Tukikeskus Varjo Vantaa
p. 044 774 2303
salla.kaikkonen@violary.fi