Every human being has the right to a life without violence. Vantaa Shelter Association is a non-governmental organisation that works to promote safety in individuals’ close personal relationships. We assist the different parties involved in domestic violence, as well as being active in various networks in our role as experts on domestic violence.

Alla människor har rätt till ett liv utan våld. Föreningen Vantaan Turvakoti är en samhällsorganisation som arbetar för främjandet av trygga nära relationer. Föreningen hjälper de olika parterna av våldet och erbjuder expertis i frågor kring våld i nära relationer inom olika nätverk.