Saapuminen

 • Autopaikkoja on kahdeksan, joista yksi on esteetön.
 • Saattoliikenne pääsee pysähtymään sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen.
 • Sisäänkäynnin edustalla on tasanne, jolle on esteetön kulku.
 • Ulko-oven avautumispuolella on riittävästi vapaata tilaa oven avaamista varten.
 • Huomioitavaa:
  • Sisäänkäynnin ulko-oven kynnystä ei voi helposti ylittää pyörällisillä apuvälineillä.
  • Ulko-ovi ei avaudu automaattisesti eikä se ole helposti avattavissa yhdellä kädellä.

Turvakodin tilat

 • Turvakodin tilat ovat yhdessä tasossa ja kulkuväylät pääosin esteettömät.
 • Turvakodissa on yksi esteetön asuinhuone.
 • Huomioitavaa:
  • Osastojen palo-ovet eivät avaudu automaattisesti eivätkä ne ole helposti avattavissa yhdellä kädellä.

Turvakodin henkilökunta avustaa aina tarvittaessa liikuntaesteisiä asiakkaita turvakodissa liikkumisessa.

Tarkemmat turvakodin esteettömyystiedot ovat saatavilla puhelimitse turvakodin henkilökunnalta.