Palvelurakenteen uudistaminen asiakaslähtöiseksi ja vaikuttavia tuloksia tuottavaksi kokonaisuudeksi edellyttää palvelukokonaisuuksien yhteiskehittämistä, jossa yhteensovitetaan julkisten palvelujen ammatillinen osaaminen sekä järjestöjen ammatillinen ja vertaisosaaminen saumattomiksi palveluketjuiksi.

Hankkeen tarkoituksena on varmistaa, että Ensi- ja turvakotien liiton vauva- ja väkivaltatyön erityisosaamisen juurtuu osaksi sotekeskusten ja niiden osana toimivien perhekeskusten palveluketjuja.

Pilottiyhdistysten (Lahti, Vantaa, Kokkola, Lappi, Viola) ja -alueiden ammattilaisten (Päijät-Häme, Vantaa-Kerava, Keski-Pohjanmaa, Lappi ja Etelä-Savo) kanssa kehitetään hyvinvointialueille levitettäviä toimintamalleja. Kehittämisessä hyödynnetään pilottiasiakkaiden ja kokemustoimijoiden kokemuksia.

Hankkeen tavoitteet:

  1. Vauva- ja väkivaltatyön osaaminen integroituu osaksi tulevaisuuden sote- ja perhekeskuksia rakentaen julkisten palvelujen sekä järjestöjen ammatillisen tuen ja vertaisosaamisen yhdistävän asiakaslähtöisen kokonaisuuden. ​
  2. Jäsenyhdistysten yhteistyö on vahvistunut tulevaisuuden sote- ja perhekeskusten kanssa eri puolilla Suomea ja piloteissa saadut kokemukset ja toimintamallit ovat myös muiden järjestöjen hyödynnettävissä julkisten palvelujen ja järjestöjenosaamisen yhteensovittamisessa.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Tiina Palviainen
tiina.palviainen@etkl.fi, p. 050 556 4833

Lue lisää: Vauva-ja väkivaltatyötä tulevaisuuden sotekeskuksiin | Innokylä (innokyla.fi)

Hankkeen esite: etl_sotehanke_esite_05122022_DIGI_0.pdf (innokyla.fi)