Apua käytöksen hallintaan

Väkivaltaista käytöstään ei aina itse tunnista ja sillä voidaan hakea oikeutusta vallitsevasta tilanteesta ja muiden käyttäytymisestä. Ainoastaan itse voi olla vastuussa omasta toiminnastaan.

Miten sinä riitelet puolisosi tai lastesi kanssa?

  • Huudatko?
  • Uhkailetko?
  • Kuritatko lastasi?
  • Käytkö käsiksi?
  • Kontrolloitko tai rajoitatko puolisoasi?

Katso myös: https://nettiturvakoti.fi/tunnista-vakivalta/testit-ja-tehtavat/#olenko-vakivaltainen

Jos olet käyttäytynyt väkivaltaisesti, on tärkeimpänä tavoitteena turvallisien toimintatapojen omaksuminen sekä väkivallattomien ongelmanratkaisukeinojen löytäminen. Tavoitteena on tukea sinua tunnistamaan oma väkivaltainen käytös, väkivaltaisia tilanteita ennakoivat tapahtumat ja näin oppia ennaltaehkäisemään väkivallan uusiminen. Läheisten pelon, omien tunteiden ja väkivaltatilanteita edeltävän ilmapiirin tunnistaminen on tärkeää. Käsittelemme palvelussamme väkivaltaisen käyttäytymisen problematiikkaa ja puramme uhkaaviin tilanteisiin johtavia stressitekijöitä.

Avopalveluiden yhteystiedot

p. 040 773 1063
(Arkisin 9.00-15.00)
avopalvelut@vantaanturvakoti.fi
Avopalveluiden henkilökunta 

Tikkurilan toimipiste:
Vernissakatu 6, 7. krs, 013o0 Vantaa
Kartta
Louhelan toimipiste:
Patotie 2, 01600 Vantaa
Kartta

Väkivaltaisen käyttäytymisen taustalta voi löytyä vaikeuksia ilmaista ja tunnistaa omia tarpeita sekä hallita omaa käyttäytymistään. Tunne-elämänvaikeudet, alkoholi ja päihteet sekä mielenterveysongelmat voivat olla myös osatekijöitä. Väkivaltainen käyttäytyminen voi myös siirtyä perhehistorian mukana, sillä noin 80%:lla väkivallan tekijöistä on omia väkivaltaisia lapsuusajan kokemuksia. Väkivaltaisen toiminnan lopettaminen on vastuun ottamista itsestä ja ympäristöstä.

Avopalveluiden palvelut

Ensisijainen väkivaltatyön työskentelytapamme on yksilökeskustelut. Palvelua voidaan tarjota myös koko perheelle yksilö-, pari- ja perhetapaamisten muodossa ja työskentelyssä käytetään tarvittaessa tulkkia. Palvelumme on maksutonta eikä lähetettä tarvita.

Hakemalla apua väkivaltaiseen käytökseen autat itseäsi ja läheisiäsi.