Ensi- ja turvakotien liiton liittohallitus on myöntänyt liiton hopeisen ansiomerkin toiminnanjohtaja Kristiina Väänäselle.

Vantaan turvakotiyhdistyksen hallitus järjesti ansiomerkin luovutustilaisuuden yllätyksenä Kristiinalle hallituksen vuoden viimeisen kokoontumisen yhteydessä 14.12.2022. Hallituksen puheenjohtaja Mira Vuorensola kiitti Kristiinaa hänen pitkäaikaisesta ja pitkäjänteisestä työstään sekä ansiokkaasta toiminnastaan lasten ja heidän perheidensä parhaaksi.

Kristiina on toiminut Vantaan turvakoti ry:n toiminnanjohtajana vuodesta 2012 alkaen mutta hän on ollut yhdistyksen toiminnassa mukana jo vuodesta 1992 lähtien ensin keikkavuoroja tekevänä opiskelijana ja myöhemmin muissa tehtävissä.

Koko yhdistys hallituksen johdolla onnittelee Kristiinaa lämpimästi tunnustuksen saamisesta!

Toiminnanjohtaja Kristiina Väänänen
Hallituksen jäsen Terhi Ahonen, puheenjohtaja Mira Vuorensola, Kristiina Väänänen sekä hallituksen jäsenet Jaana Koivukangas ja Annele Rantavuori

Ensi- ja turvakotien liiton hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on ollut yhdistyksen palveluksessa tai toiminnassa mukana 10 vuoden ajan.