Lähisuhdeväkivalta on terveys- ja hyvinvointikysymys, ja monet kansainväliset sopimukset ja kansalliset lait velvoittavat viranomaisia toimimaan asiassa.

Vantaan kaupunki on tehostanut omaa väkivallan ennaltaehkäisemis- ja auttamistyötään käynnistämällä kaksivuotisen Väkivallaton Vantaa -kehittämishankkeen (2020-2022). Hankkeen tarkoituksena on lähisuhdeväkivallan ehkäisy sekä yhteisen toimintamallin ja välineistön kehittäminen lähisuhdeväkivalta-ilmiötä työssään kohtaaville työntekijöille. Hanke toteutetaan yhdessä Vantaan turvakoti ry:n kanssa.

Väkivallaton Vantaa -hanke pitää sisällään perehdytys- ja puheeksiottokoulutuksen, jota tarjotaan laajasti työntekijöille sosiaali-, terveys-, varhaiskasvatus- ja opetussektoreille. Tarkoituksena on, että koulutustallenne olisi jatkossa avoimesti myös kuntalaisten saatavilla.

Avainhenkilöverkosto tukee ehkäisytyötä

Lisäksi Vantaalle koulutetaan useita lähisuhdeväkivaltatyön avainhenkilöitä, jotka toimivat työntekijöiden tukena omissa työyksiköissään. Avainhenkilöiden tehtävänä on edistää lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä ja varmistaa, että asia otetaan puheeksi jokaisessa uuden asiakkaan kohtaamisessa lapsiperhepalveluissa. Avainhenkilöverkoston kautta on myös tarkoitus tiivistää kaupungin ja lähisuhdeväkivaltatyötä toteuttavien kolmannen sektorin toimijoiden välistä yhteistyötä.

”Jo pelkkä lähisuhdeväkivalta-ilmiön tekeminen näkyväksi on tärkeää, koska se poistaa aiheeseen liittyvää häpeää ja madaltaa kynnystä hakea apua” toteaa hanketta luotsaava Lotta Hällström, Vantaan kaupungin lähisuhdeväkivaltatyön erityisasiantuntija. ”Koulutuksessamme rohkaisemme myös kysymään asiakkaalta suoraan mahdollisesta väkivallasta ja käymme läpi puheeksiottoa helpottavia asioita.”

Hankkeen eräänä keskeisenä tavoitteena on se, että lähisuhdeväkivaltaa kohtaavat vantaalaiset saavat aikaisempaa laadukkaampaa palvelua. Tätä edesauttaa hankkeen myötä toteutettu toimintamalli, joka selkeyttää myös palvelupolkua ja koordinaatiorakennetta, ja auttaa työntekijöitä ohjaamaan asiakkaita oikeanlaisen avun pariin.

Puheeksiotto- ja avainhenkilökoulutusten on tarkoitus käynnistyä vuoden 2021 alussa.

Lisätietoja:

Lotta Hällström
Erityisasiantuntija, lähisuhdeväkivaltatyö, Vantaan perheneuvola
p. 043 827 2413

Marjo van Dijken
Perheneuvolatominnan päällikkö, psykososiaaliset palvelut, sosiaali- ja terveystoimi
p. 050 303 6807

Leena Marila-Penttinen
Erityisasiantuntija, perhepalvelut, sosiaali- ja terveystoimi
p. 043 827 1252

 

 

 

 

 

 

Vantaan kaupungin lehdistötiedote 24.6.2020