25.5. vietetään kansainvälistä kadonneiden lasten päivää. Euroopanlaajuinen järjestö Missing Children Europe kiinnittää huomiota Venäjän käymään sotaan Ukrainassa. Sota on altistanut tuhansia lapsia  väkivallalle, ihmiskaupalle, seksuaaliselle hyväksikäytölle ja katoamiselle.

Missing Children Europe pyytää EU:ta ja jäsenmaita tukemaan ja suojelemaan kaikkia lapsia ja perheitä, jotka ovat vaarassa kadota sodan takia.

Ukrainan sodan kahden ensimmäisen kuukauden aikana Magnolia niminen järjestö, joka hoitaa Ukrainassa euroopanlaajuista kadonneiden lasten 116 000 -päivystysnumeroa, on raportoinut suuren lisäyksen kadonneiden lasten määrässä. Ukrainassa on raportoitu yli 2100 sodasta johtuvaa lasten katoamistapausta  (päivystysnumeroon ilmoitettiin esimerkiksi vuonna 2020, rauhan aikana koko vuonna vain 182 katoamistapausta). Suomessa numeroon 116 000 vastaa hätäkeskus.

Osa näistä uusista katoamistapauksista johtuu yksinkertaisesti siitä, että yhteydenpito on väliaikaisesti katkennut infrastruktuurin vahingoituttua, mutta huomattava osa tapauksista on yhä selvittämättä.

Ukrainan oikeusasiamiehen toimiston mukaan 232 lasta on saanut surmansa ja 427 lasta on loukkaantunut Venäjän hyökättyä Ukrainaan. On mahdotonta selvittää tarkasti, kuinka monta ukrainalaislasta on kokenut fyysisiä kärsimyksiä konfliktin aikana.

Sodan aiheuttamista erittäin vaikeista oloista huolimatta ukrainalainen NGO Magnolia -järjestö ei ole lopettanut kadonneiden lasten ja perheiden tukemista, vaikka he eivät ole päässeet toimistoon eikä kadonneiden lasten hätälinjan 116 000 -päivystystä voida hoitaa. Sodan ensimmäisten viikkojen aikana puhelinpäivystäjät suojautuivat maan alle ja he käyttivät omia matkapuhelimiaan ottaessaan vastaan ilmoituksia kadonneista lapsista ja järjestäessään etsintöjä. He antoivat yhä henkistä tukea lapsille ja perheille.

Kansainvälisen yhteistyön ja Missing Children Europen ja sen jäsenverkoston avulla on löydetty ja saatu turvaan hyvässä kunnossa ukrainalaisia lapsia, kun he pakenivat EU:n alueelle turvaa etsiessään. Lapset ja perheet on yhdistetty.

Missing Children Europe pyytää kaikkia jäsenmaita ja EU:ta kantamaan vastuunsa ja varmistamaan, että lasten oikeuksia suojellaan Ukrainassa ja EU:ssa, jotta kaikki lapset voidaan turvallisesti yhdistää perheisiinsä. Ukrainassa ja sen naapurimaissa on investoitava päivystysnumeron kapasiteetin parantamiseksi, jotta pystytään löytämään kaikki ne lapset ja perheet, jotka ovat kadonneet tai vielä katoavat sodan aikana.

On tehtävä vielä paljon enemmän, jotta voidaan tukea kaikkia niitä ukrainalaislapsia, jotka ovat vaarassa kadota, ja perheiden jälleenyhdistäminen kestää pitkään. EU:n ja jäsenmaiden on kannettava vastuu omalla maaperällään olevista lapsista, ja niiden on kehitettävä yhteiset toimintatavat näiden lasten rekisteröimiseksi maiden rajoilla. Lasten tilannetta on seurattava väliaikaisen suojelun aikana. Kansainväliseen yhteistyöhön on panostettava voimakkaasti, jotta kadonneita lapsia auttavat järjestöt pystyvät palkallistamaan yksin sotaa pakenevia lapsia Ukrainan alueella.

Aagje Ieven, Missing Children Europen pääsihteeri