Kun Ukrainan sodan toinen vuosipäivä lähestyy, EU:n on kiireesti suunniteltava tulevaisuutta miljoonille maastaan paenneille. Missing Children Europe korostaa, että aika ratkaisujen löytämiseksi on vähenemässä, erityisesti lasten ja nuorten oikeuksien turvaamisen osalta.

EU:n tilapäisen suojelun lakkaaminen maaliskuussa 2025 asettaa haasteen, eikä selkeää suunnitelmaa ukrainalaisten suojelemiseksi ole vielä. EU:n päätöksentekijöiden on kiinnitettävä erityistä huomiota lasten tarpeisiin ja tulevaisuuden turvaamiseen, ottaen huomioon myös käynnissä olevat muutokset ja vaalit.

Ukrainasta siirtyneiden lasten ja nuorten tilanne on epävakaa, ja heidän kohtaamansa haasteet ovat moninaiset. Epävarmuus oleskeluoikeudesta ja tulevaisuuden suunnasta vaikuttavat heidän henkiseen hyvinvointiinsa ja mahdollistavat riskejä, kuten kadonneiksi julistamista ja hyväksikäyttöä.

Lasten ja nuorten etu on asetettava etusijalle päätöksenteossa, ja heidän äänensä on kuultava. EU:n on toimittava nopeasti ja rakentavasti kestävien ratkaisujen luomiseksi, jotka huomioivat erityisesti lasten ja nuorten tarpeet ja haavoittuvuudet myös maaliskuun 2025 jälkeen.

EU-tason päätöksenteon hitaus ja väsymys neuvotteluissa asettavat painetta löytää nopeita ratkaisuja. Tilapäinen suojelu on toiminut tärkeänä tukena, mutta sen päättyminen luo epävarmuutta.

Tulevat vaalit ja niiden aiheuttamat muutokset häiritsevät päätöksentekoa. Nykyisten päättäjien on tarjottava toteuttamiskelpoisia ratkaisuja, joihin tulevat päättäjät voivat pohjata omat päätöksensä.

Ukrainasta siirtyneiden lasten ja nuorten tilanne on monimutkainen. Koulutuksen ja tulevaisuuden suunnittelu ovat epävarmoja. Erilaiset oleskeluluvat ja niiden hakuprosessit lisäävät epävarmuutta.

Vaikka tilanne on kestänyt jo kauan, konfliktin loppua ei ole vielä näkyvissä. EU:n päättäjien on varmistettava lasten ja nuorten hyvinvointi lisäämällä  pitkäaikaisia päätöksiä.

Ukrainasta muuttaneiden lasten ja nuorten ääni on kuultava päätöksenteossa. EU:n on toimittava nopeasti ja rakentavasti, huomioiden lasten ja nuorten tarpeet ja haavoittuvuudet.

 

Alkeperäinen teksti: Missing children Europe, kääntänyt Markku Virtanen. Tiivistetty tekoälyavusteisesti.