15.–21.11.2021 vietetään lapsen oikeuksien viikkoa, ja teemana tänä vuonna on lapsen oikeus hyvään kohteluun.

Lapsikaappaus tai jo sen uhan kokeminen ovat tilanteina radikaalisti ristiriidassa lapsen hyvän kohtelun periaatteen kanssa. Kaapattu lapsi voi joutua erotetuksi tutusta ja turvallisesta ympäristöstään ja läheisistään. Hän voi joutua fyysisen tai henkisen väkivallan, kuten vieraannuttamisen kohteeksi. Kaappausuhan alla perheen kokema stressi kuormittaa kaikkia perheenjäseniä pitkään ja haitallisesti. Toistuvat oikeudenkäynnit lasten asioista asettavat lapsen raskaaseen asemaan vanhempien välille.

Kuitenkin jokainen toimija – sekä vanhemmat että heitä kohtaavat ammattilaiset – voivat myös näissä vaikeissa tilanteissa pyrkiä turvaamaan lapsen oikeutta hyvään kohteluun. Miten tämän oikeuden toteutumista sitten voisi lapsikaappaustilanteessa tai sen uhan alla, vaikean kansainvälisen huoltokiistan keskellä, vahvistaa? Tässä muutama tutkimustietoon ja työhömme Kaapatut Lapset ry:ssa perustuva mahdollisuus:

  1. Sovittelulla perheelle sopivaan ratkaisuun

Tiesitkö, että lapsikaappausten sovitteluun on oma erityinen sovittelun muotonsa, Cross Border Family Mediation? Sitä voidaan tarjota perheille ennen kuin oikeus tekee päätöksen lapsen palautuksesta, tai avuksi sen pohtimiseen, miten lapsen asiat järjestetään, oli edessä sitten paluu tai ei. Sovittelu voi auttaa vanhempia pääsemään nopeampaan ja oman näköiseen ratkaisuun. Sovittelua voidaan hyödyntää myös lapsikaappauksen ennaltaehkäisemiseksi. Kuten kuntien tarjoamassa perheasioiden sovittelussa Suomessa, myös lapsikaappaussovittelussa keskeistä on auttaa vanhempia näkemään lapsi ja pohtimaan tämän tarpeita.

Iloksemme olemme saaneet Kaapatut Lapset ry:hyn oman Cross Border Family Mediator-sovittelijan, kun suunnittelijamme Hillamaria kävi koulutuksen Berliinissä lokakuussa 2021. Vastaavan koulutuksen on käynyt vain muutama ammattilainen Suomessa. Koulutus mahdollistui Osuuskunta Tradekan tuella. Tulemmekin kertomaan lapsikaappaussovittelun mahdollisuuksista loppu- ja alkuvuoden 2022 aikana lisää.

  1. Lapsen asema lapsikaappausten käsittelyssä kaipaa vahvistamista

Lapset ja nuoret kertovat, että lapsikaappaustilanteessa heitä on turhauttanut epätietoisuus. Lapset kertovat myös, että vaikka heitä olisi prosessissa kuultu, heidän mielipidettään ei välttämättä ole otettu huomioon. On myös tärkeää kiinnittää huomiota lasten kanssa keskustelun ikätasoisuuteen. Tämä on lapsen oikeuksien ja prosessin aikaisen kohtelun kannalta tärkeä viesti – lapsen osallisuudessa lapsikaappausten ratkaisussa on parantamisen varaa. Lue lisää Missing Children Europen INCLUDE-projektin tuloksista.

  1. Huomio lapsikaappausten ennaltaehkäisyyn

Lapsikaappausuhkaa ei aina tunnisteta, vaikka siitä olisi nähtävillä lukuisia merkkejä. Näin kävi eräälle perheelle, kun isä kaappasi lapsen kotimaahansa oikeuden määräämän matkustusluvan turvin. Lue äidin avoin kirje hovioikeuden tuomareille.

Tärkeää on myös lisätä tietoisuutta lapsikaappauksen vaikutuksista lapseen niin vanhempien kuin ammattilaistenkin keskuudessa. Kokemustarinat ja tutkimukset, kuten Sohia Lawson Hellun gradu vuodelta 2019, voivat omalta osaltaan avata näkökulmia siihen, millaisia vaikutuksia kaappauksella voi eri perheenjäsenille olla.

Kaikkien tilanteen ratkaisemiseen osallistuvien tahojen tulisikin huomioida lapsen oikeus hyvään kohteluun prosessin aikana ja sen jälkeen. Suuri rooli on asiaa käsittelevillä viranomaisilla. Vanhemmat voivat omalta osaltaan myös kaappaustilanteessa pyrkiä lapsen mahdollisimman hyvään kohtelun. Tässä tärkeä rooli on erityisesti kaapanneella vanhemmalla, josta lapsen olot kaappausmaassa riippuvat – ajautuuko vanhempi esimerkiksi mustamaalaamaan toista vanhempaa, vai mahdollistaako lapsen yhteydenpidon tähän myös kaappaustilanteessa? Myös esimerkiksi sovitteluun osallistuminen voi auttaa vanhempia näkemään lapsensa tarpeet ja siten vahvistaa vanhemman kykyä lapsen hyvään kohteluun, vaikka kaappaus olisi jo tapahtunut.

Kuva: Shutterstock