Lataa kirje itsellesi jaettavaksi eteenpäin!

Hyvä kansanedustajaehdokas!

Suomesta kaapataan vuosittain yli 20 lasta. Ulkomaille viedyistä lapsista vain osa palaa nopeasti. Pahimmillaan tilanne voi kestää vuosia. Lapsikaappaus on määritelty Suomen rikoslaissa. Kaappaus rikkoo myös Euroopan Unionin lainsäädäntöä, Haagin sopimusta lapsikaappauksista ja lasten oikeuksien sopimusta.

Kaappaus nähdään usein huoltajien välisenä riitana. Kyse on kuitenkin ensisijaisesti vakavasta väkivallasta lasta kohtaan. Jotta lapsikaappaukset saataisiin ratkaistua mahdollisimman nopeasti ja lapsen edun mukaisesti, toivomme nämä kaksi asiaa ratkaistuksi seuraavalla hallituskaudella:

  1. Poliisin valmiuksia hoitaa lapsikaappauksia parannetaan keskittämällä

Poliiseilla on ohjeet lapsikaappaustilanteiden hoitamiseksi. Koska määrät ovat vielä pieniä, saattaa yksittäinen poliisi kohdata lapsikaappauksen vain kerran urallaan, varsinkin pienemmillä poliisiasemilla.

Lapsikaappaukset ja muut kansainväliset lapsiin kohdistuvat rikokset on keskitettävä yhdelle taholle poliisissa. Esimerkiksi Helsingin poliisille tai Keskusrikospoliisille riittävän kokemuksen ja osaamisen varmistamiseksi. Toiminta on myös resursoitava riittävästi.

 

  1. Lapsikaappaussovittelun kustannusten korvaaminen

Euroopan neuvoston asetus 2019/1111 (tuomioistuinten toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta, Bryssel IIa asetus) painottaa sovittelua lapsikaappausten nopeaksi ratkaisemiseksi.

Lapsikaappaustilanteissa sovittelu on pitkää oikeudenkäyntiä nopeampi, halvempi ja henkisesti kevyempi prosessi. Sovittelu mahdollistaa perheen tilanteen yksilöllisen huomioimisen ja vahvistaa lapsen ääntä. Perheen osapuolet pääsevät itse vaikuttamaan lopputulokseen ja sitoutuvat siihen paremmin

Sovittelussa voidaan huomioida myös se, miten lapsi tapaa toista vanhempaansa. Näin ehkäistään vieraannuttamista ja samalla säästetään oikeuslaitoksen resursseja, koska vältytään huoltokiistan käsittelyltä kaappaustilanteen ratkaisun jälkeen.

Suomessa on koulutettuja lapsikaappaussovittelijoita. Sovittelun rahoituksesta ei kuitenkaan ole mitään sopimuksia. Kaapattujen lasten vanhemmat joutuvat eriarvoiseen asemaan, jos heidän on itse rahoitettava sovittelu.

Seuraavalla hallituskaudella on etsittävä ratkaisu lapsikaappausten sovittelun rahoittamiseksi. Vähintään sovittelu on saatava oikeusavun piiriin.