Oikeusministeriön ja ulkoministeriön tilastoista vuodelta 2022 selviää, että lapsia oli viime vuonna kaapattuna ennätysmäärä, 74 lasta. Näistä Suomesta ulkomaille kaapattuja lapsia on 56 ja Suomeen kaapattuja 18 lasta. Suomesta lapsia kaapattiin mm. Irakiin, Iso-Britanniaan, Puolaan, Ruotsiin, Saksaan, Sveitsiin, Turkkiin, Venäjälle ja Viroon. Suomeen kaapattiin lapsia mm. Espanjasta, Italiasta, Liettuasta, Ruotsista, Ukrainasta, Virosta ja Venäjältä.
Kaapattujen Lasten toiminnanjohtaja Tarja Räisäsen mukaan kaapattuna olevien lasten määrän kasvu selittyy sillä, että lasten palautusprosessit ovat pidentyneet.
Suurin osa lapsista kaapataan maihin, jotka ovat allekirjoittaneet ns. Haagin lapsikaappaussopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on turvata asuinpaikkavaltiostaan luvattomasti toiseen valtioon viedyn lapsen palautus lapsen asuinpaikkavaltioon eli siihen valtioon, jossa lapsi tosiasiallisesti asui ennen kaappausta. Haagin lapsikaappaussopimuksen allekirjoittaneista valtioista palautusprosessit ovat usein olleet lyhempiä, mutta nyt myös osassa niissä prosessit ovat pitkittyneet.
Ilmiö on huolestuttava, sanoo Räisänen. Se viittaa siihen, että kyseisissä maissa ei ole riittäviä resursseja hoitaa lapsikaappausasioita. Kaappauksen pitkittyessä se tuottaa inhimillistä kärsimystä niin kaapatulle ja vanhemmastaan erotetulle lapselle kuin hänen kotimaassaan odottavalle vanhemmalleen. Tilanne ei ole helppo edes päätöstä odottavalle, lapsen kaapanneelle vanhemmalle. Tilanteen pitkittyminen voi myös johtaa siihen, että lapsen katsotaan   sopeutuneen uuteen maahan, eikä häntä näin ollen palauteta.

Lisätietoja: Kaapatut Lapset toiminnanjohtaja Tarja Räisänen, 044-2626662.